Spulchnianie gleby - pielęgnowanie upraw i nalotów

Niszczenie chwastów spełnia nie tylko rolę ochronną względem młodych siewek czy sadzonek. Ma ono duże znaczenie dla utrzymania gleby w stanie pełnej sprawności. Spulchniając glebę przez motyczenie lub użycie narzędzi mechanicznych, zapobiega się jej zaskorupianiu, a więc poprawia się warunki powietrzne i wilgotnościowe, a przez to pobudza się młode drzewka do żywszego wzrostu, co z kolei prowadzi do szybszego osiągnięcia zwarcia, a więc skrócenia okresu pielęgnowania i ochrony uprawy.

Spulchnianie gleby należy wykonywać we wszystkich uprawach powstałych z siewu aż do czasu dostatecznego ich wzmocnienia. Spulchnianie gleby w uprawach z sadzenia jest wskazane na glebach skłonnych do zaskorupiania.


Źródło: Elżbieta Murat „Poradnik hodowcy lasu” Warszawa 1999

s/spulchnianie-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)