Samosiew

W zależności od warunków obsiewu i wzrostu młodego pokolenia istnieje kilka sposobów naturalnego odnowienia:

Nasiona unoszone przez wiatr z nasienników lub drzewostanów sąsiednich obsiewają daną powierzchnię,

  • kombinowane sposoby odnowienia naturalnego (samosiew kombinowany), gdy w jednym drzewostanie uzyskuje się odnowienie naturalne w różnych warunkach osłony.
s/samosiew.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)