Czyszczenia wczesne

Pierwszymi cięciami pielęgnacyjnymi, które przeprowadza się od momentu powstania uprawy są czyszczenia wczesne.

Są one następstwem zabiegów wcześniej wykonywanych w uprawie czy nalocie, znanych pod nazwą pielęgnacji gleby i niszczenia chwastów. Czyszczenia wczesne obejmują cięcia pielęgnacyjne, które wykonuje się w pierwszych latach rozwoju odnowień sztucznych czy naturalnych aż do momentu dojścia do zwarcia. Zadaniem tych cięć jest nie tylko umożliwienie, ale i zapewnienie prawidłowego i nieskrępowanego rozwoju młodych drzewek oraz pokierowanie ich wzrostem w sposób prowadzący do wytworzenia młodnika zgodnie z ustalonym celem hodowlanym.

Szybko zachodzące przemiany w życiu młodego, formującego się dopiero drzewostanu wymagają od gospodarza hodowcy stałej i uważnej obserwacji ich przebiegu oraz częstego wkraczania do obiektu hodowlanego z odpowiednimi zabiegami pielęgnacyjnymi. Podejmując zadanie właściwego pielęgnowania drzewostanów należy pamiętać, że dla przyszłości drzewostanu najważniejsze są zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzane w jego okresie młodocianym, tj. czyszczenia, a wśród nich w porę i właściwie wykonane czyszczenia wczesne odgrywają większą rolę niż czyszczenia późne.

W czasie wykonywania czyszczeń wczesnych chodzi przede wszystkim o spotęgowanie żywotności wszystkich gatunków drzew przewidzianych w składzie odnowienia. Sadzonki, siewki czy samosiewki muszą wykształcić odpowiedni aparat asymilacyjny, uformować należytą strzałę i koronę. a przy tym szybko dojść do zwarcia, by wytworzyć warstwę ochronną z koron nad odsłoniętą lub słabo tylko pokrytą glebą.

Przedmiotem szczególnie troskliwej opieki i pielęgnowania są drzewa wykazujące następujące cechy:

  • pełna zdrowotność,
  • prosta strzała, tworząca jednolitą oś z dobrze wykształconym pędem szczytowym,
  • drobne i delikatne pędy boczne,
  • pionowy wzrost.

Czyszczenie wczesne mają do spełnienia kilka zadań. Są to:

Cięcia w czyszczeniach wczesnych sprowadza się przede wszystkim do następujących czynności:

  • usuwanie lub hamowanie wzrostu zbędnych domieszek, które głuszą drzewka należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych,
  • łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się między sobą składem gatunkowym lub układem wiekowym,
  • usuwanie przerostów i przedrostów o nieprawidłowej budowie, nadmiernie ugałęzionych, z uszkodzonym wierzchołkiem,
  • przerzedzanie zbyt zagęszczonych grup siewów i samosiewów,
  • usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.

Przy usuwaniu szkodliwych i bezwartościowych osobników z upraw trzeba koniecznie pamiętać o tym, żeby nie odsłaniać gleby.

c/czyszczenia-wczesne-cw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)