Obliczanie wskaźników przydatności nasion do siewu na podstawie wyników prób oceny ich jakości

Użytkownik winien tak wykorzystać wyniki różnych prób oceny jakości nasion, aby wychodząc z nich uzyskać informacje o najbardziej prawidłowym postępowaniu podczas przedsiewnego ich przysposabiania do kiełkowania czy wysiewu.

Poniżej przedstawiono najważniejsze wzory pomocne do uzyskania tych informacji oraz przykładowe obliczenia ułatwiające zrozumienie tych wzorów.

o/obliczanie-wskaznikow-przydatnosci-nasion-do-siewu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)