Użyteczność siewna nasion

Chodzi tu o wskaźnik przydatności nasion, znajdujący bezpośrednie zastosowanie w praktyce szkółkarskiej. Od niego zależy ilość nasion przeznaczanych do siewu na jednostce powierzchni szkółki siewnej. Znajomość tego wskaźnika umożliwia lepsze dostosowanie ilości nasion przeznaczonych do siewu z myślą o pożądanej gęstości wschodów i zabezpieczeniu się przed marnotrawstwem nasion.

Wskaźnik ten wynika z czystości danej partii nasion, ich żywotności określonej przez próbę krojenia lub barwienia albo też z ich zdolności kiełkowania czy wschodzenia i z masy 1000 nasion. Sposób określania żywotności czy wigoru nasion powinien być zawsze wskazany.

Oznaczając: czystość (w %) jako C, żywotność (w %) jako Ż, masę 1000 nasion (w g) jako Mt, obliczamy użyteczność siewną (Us) jako liczbę nasion w 1 ich kilogramie ze wzoru:

Us = Wu x 10000/Mt = C x Ż x 100/Mt

Masa 1000 nasion dotyczy nasion w stanie, w którym się znajdują w momencie określania tego wskaźnika. W zależności od sytuacji będą to albo nasiona podsuszone po zakończeniu przechowywania, lub nasiona nawilżone (napęczniałe) po przedsiewnym przysposobieniu.

Przykład 1

W przypadku wyjętych z przechowalni nasion buka o masie 1000 nasion 212,7 g, czystości 95,0%, zdolności kiełkowania w 3°C 85,0%, liczba nasion użytecznych do siewu w 1 kg tej partii wynosi:

Us = 95,0 x 85,0 x 100/212,7 = 3796 nasion

Tak więc w przypadku bukwi wyjętej z przechowalni, poddanej przedsiewnemu traktowaniu w temperaturze 3°C i kiełkującej w 3°C, można oczekiwać, że w każdym kilogramie tego suchego jeszcze zapasu znajduje się 3796 nasion zdolnych do skiełkowania w takich warunkach.

Przykład 2

W przypadku nasion już przysposobionych, a więc napęczniałych (wilgotność 36,7%), przy czystości plonu 75,4%, masie 1000 nasion napęczniałych 321,6 g i zdolności kiełkowania rzędu 87,0% w temperaturze cyklicznie zmiennej 3~20°C, liczba nasion zdolnych do kiełkowania w tych warunkach w 1 kg takiego zapasu nasion wynosi:

Wu = 75,4 x 87,0 x 100/321,6 = 2040 nasion

Oznacza to, że w 1 kg napęczniałych nasion takiej partii, już przysposobionych do siewu w podanych powyżej warunkach, znajduje się 2040 nasion zdolnych do kiełkowania w temperaturze cyklicznie zmiennej.

u/uzytecznosc-siewna-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:46 (edycja zewnętrzna)