Technika prac zrębowych

Ważniejsze zasady i określenia ogólne, dotyczące w szczególności bezpieczeństwa pracy przy zastosowaniu pilarki i narzędzi ręcznych:

  1. Operacje z użyciem pilarki mogą być wykonywane na danej powierzchni roboczej przez jedną osobę tylko wtedy, gdy w pobliżu znajduje się druga uprawniona osoba oraz pozostają one ze sobą w stałym kontakcie.
  2. Operacje z użyciem pilarki, z wyjątkiem dalej określonych, mogą być wykonywane pod nadzorem doraźnym, który polega na kontakcie osoby uprawnionej z pracownikiem (pracownikami) co najmniej raz pod koniec zmiany roboczej.
  3. Operacje z użyciem pilarki przy usuwaniu złomów i wywrotów, ścinka i obalanie drzew zrośniętych, dziuplastych lub pochylonych o znacznej grubości (drzew trudnych do ścinki), a także ścinka i obalanie drzew ze złamanym wierzchołkiem lub nadłamanymi gałęziami (drzew niebezpiecznych) oraz prace przy drzewach zawieszonych trudnych do ściągnięcia powinny być wykonywane pod stałym nadzorem. Nadzór stały polega na bezpośrednim kontakcie osoby uprawnionej z pracownikiem (pracownikami) powierzonym(i) jej nadzorowi.
  4. Promień strefy niebezpiecznej, w której człowiek jest stale narażony na ryzyko urazów lub utraty zdrowia, wynosi przy pracy pilarką 2 m, a przy pracy pilarką z urządzeniem tnącym na wysięgniku co najmniej 10 m. W strefie niebezpiecznej może przebywać tylko drwal i osoby uprawnione (pomocnik, osoba nadzorująca lub prowadząca szkolenie).
  5. Strefa zagrożenia obejmuje strefę niebezpieczną lub stanowisko pracy powiększone o strefę w której występuje ryzyko urazów lub utraty zdrowia.
  6. Ścinki i wyróbki drewna pilarką i narzędziami ręcznymi nie wolno wykonywać: bez uprzedniego sprawdzenia strefy zagrożenia; podczas wiatru, który może zmienić założony kierunek obalania drzewa lub powodować jego pękanie i niekontrolowane obalenie; podczas ulewnego deszczu i śnieżycy, przy gęstej mgle i zapadającej ciemności oraz przy temperaturze poniżej minus 20°C.

Źródło:
Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000
Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

t/technika-prac-zrebowych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/24 19:21 (edycja zewnętrzna)