Technika prac zrębowych - prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do ścinki i obalania drzew należy:

  1. Wyznaczyć i oznaczyć szlaki operacyjne (technologiczno-zrywkowe lub zrywkowe) na powierzchni cięć. Oznaczenia proponuje się dokonać taśmą papierową na drzewach pozostających po jednej stronie szlaku tak, aby pozostały one także na czas zrywki drewna.
  2. Podzielić powierzchnię cięć na działki robocze, jeżeli przewiduje się na niej pracę więcej niż jednego zespołu roboczego. Podziału dokonać w taki sposób, aby odległość między stanowiskami roboczymi w każdej fazie prac nie była mniejsza niż dwie wysokości drzew. Na działce można zatrudniać tylko jeden zespół roboczy. W terenie górskim granice działek powinny przebiegać prostopadle do warstwie. Granice działek powinny być wyraźnie oznaczone, tak aby z jednego oznaczenia były dobrze widoczne dwa sąsiednie oznaczenia (np. taśmą papierową w kolorze odmiennym niż szlaki, zawieszaną na drzewach pozostających lub ścinanych w końcowej fazie prac na zrębie zupełnym).
  3. Wyznaczyć ogólne kierunki obalania drzew na działkach, mając na uwadze: metodę pozyskiwania drewna, konfigurację terenu, nachylenie większości drzew, przebieg szlaków operacyjnych, kierunek zrywki, rodzaj środków zrywkowych oraz wymagania hodowli i ochrony lasu. W terenach górskich uwzględnić, że ze ścinką należy postępować od dołu w górę stoku, a drzewa obalać zasadniczo w dół stoku. Obalanie po warstwicy jest dopuszczalne, jeżeli istnieje zabezpieczenie przed stoczeniem się drzewa, np. płaski odcinek stoku, inne drzewa stojące. Obalanie w górę stoku można prowadzić tyko wyjątkowo, pod warunkiem pewności, że drzewo utrzyma się na stoku, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  4. Zapoznać osoby uprawnione do wstępu na powierzchnię cięć z istniejącymi zagrożeniami i strefami zagrożenia, organizacją pracy, przebiegiem granic działek, kierunkami obalania drzew.
  5. Drogi i ścieżki leśne przebiegające przez powierzchnię cięć zamknąć dla ruchu publicznego na okres ścinki i obalania drzew, z podaniem na tablicach przyczyny zakazu (np. Ścinka drzew. Zakaz wstępu). Przy drogach i ścieżkach przebiegających w pobliżu powierzchni cięć ustawić tablice ostrzegawcze, ustawione dalej niż 100-150 m od jej granic. Jeżeli nie ma objazdu lub prace wykonywane są przy drodze publicznej, to na drodze ustawić posterunek regulujący ruch na zagrożonym odcinku, w porozumieniu z odpowiednim urzędem. Między kierującymi ruchem na drodze, a pracującymi na powierzchni cięć ustalić ścisłe zasady porozumiewania. Kierujący ruchem na drodze muszą posiadać znak „stop”.

Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

t/technika-prac-zrebowych-prace-przygotowawcze.txt · ostatnio zmienione: 2013/10/01 17:42 (edycja zewnętrzna)