Technika prac zrębowych - przygotowanie stanowiska roboczego do ścinki i obalania drzew

Na działkach cięć rębnych powinno się przyjąć następującą kolejność ścinki i obalania drzew, wyłączając drzewa przewidziane do pozostawienia ze względów hodowlanych, ochronnych lub ekologicznych:

 • drzewa stwarzające szczególne zagrożenia (złomy, wywroty, hubiaste, ze złamanymi gałęziami itp.);
 • podszyt i drzewa przygłuszone;
 • drzewa, które można obalić zgodnie z ogólnym kierunkiem obalania;
 • drzewa pozostałe, których indywidualny kierunek obalania odbiega znacząco od ogólnego na danej działce.

Przed przystąpieniem do przygotowania stanowiska roboczego przy drzewie przeznaczonym do ścinki, drwal musi dokonać oceny jego cech i warunków pracy oraz ustalić indywidualny kierunek obalania. Kierunek ten w miarę możliwości powinien być zbliżony do ogólnego na danej działce. Przy ustalaniu indywidualnego kierunku obalania należy w szczególności uwzględnić: konfigurację terenu, kształt strzały oraz korony drzewa, pochylenie drzewa, najbliższe otoczenie, układ drzew leżących, preferencje hodowli lasu.

Przygotowanie stanowiska roboczego, w zależności od występujących zagrożeń i warunków, obejmuje:

 • usunięcie gałęzi nadłamanych oraz złamanych, zawieszonych na drzewie przeznaczonym do ścinki oraz na drzewach sąsiednich,
 • obcięcie gałęzi, które mogą przeszkadzać przy ścince i obalaniu drzewa, do wysokości barków operatora,
 • usunięcie leżących gałęzi z bezpośredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do ścinki oraz ze ścieżek oddalania,
 • usunięcie runa, ściółki i innych przeszkód w promieniu 0,5 m od odziomka drzewa przeznaczonego do ścinki; na stoku można usunąć wymienione przeszkody tylko powyżej drzewa przeznaczonego do ścinki; z wykonania wymienionych czynności można zrezygnować przy drzewach I i II klasy wieku,
 • odrzucenie przeszkadzającego śniegu od drzewa przeznaczonego do ścinki oraz ze ścieżek oddalania, w stopniu zapewniającym swobodne poruszanie się drwali w czasie ścinki i obalania drzewa,
 • skruszenie gładkiej, oblodzonej powierzchni wokół drzewa przeznaczonego do ścinki oraz na ścieżkach oddalania.

Stosownie do ścinki jedno- lub dwuosobowej należy wyznaczyć jedną lub dwie ścieżki oddalania. Ścieżki powinny być oczyszczone, na odległość minimum 5 m od drzewa przeznaczonego do ścinki.

Ścieżka oddalania na terenie płaskim Ścieżka oddalania przy obalaniu w górę lub dół stoku Ścieżka oddalania przy obalaniu wzdłuż warstwicy

Powinny prowadzić:

 • w terenie płaskim pod kątem około 135° do kierunku obalania drzewa,
 • na stokach; w bok, po warstwicy, poza zasięg korony drzewa - w przypadku obalania w dół lub w górę stoku; w górę stoku oraz do tyłu skosem w górę - przy obalaniu wzdłuż warstwicy.

Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

t/technika-prac-zrebowych-przygotowanie-stanowiska-roboczego-do-scinki-i-obalania-drzew.txt · ostatnio zmienione: 2013/10/01 17:53 (edycja zewnętrzna)