Ols jesionowy wyżynny - OlJwyż

Występuje na terenach zalewanych, gdzie z uwagi na utrudniony odpływ okresowo woda z utrzymuje się przy powierzchni i dochodzi do zabagnienia. Podobnie jak w przypadku siedlisk nizinnych ten typ siedliskowy lasu powinien mieć nazwę „Las łęgowy bagienny wyżynny”

Ols jesionowy wyżynny - OlJwyż
Położenie Dolinki u podnóży stoków, obrzeża potoków, źródlisk oraz miejsca wysięków wód stokowych
Rodzaj gleby Skały kwaśne lub węglanowe, z wyraźnym poziomem organicznym o charakterze torfu niskiego czy murszu lub z warstwą mułową
Piaski, pyły, mułki i iły:
- w osadach rzecznych współczesnych tarasów zalewowych
- w osadach deluwialnych
Typ, podtyp próchnicy mull wilgotny, mull wilgotny murszowy, mull mokry
Typ i podtyp gleby Gmłź – gruntowoglejowa mułowa odm. źródliskowa
MŁt, MŁtca – torfowo-mułowa, odm. słabozabagniona, także odm. węglanowa
MŁw – mułowa właściwa
Mmł - mułowo-murszowa odm. słabo zmurszała
MRm, MRmca – mineralno-murszowa, także odm. węglanowa
MRw, MRwca – murszowata właściwa, także odm. węglanowa
CZms - czarna ziemia murszasta
Dp – deluwialna próchniczna odm. gruntowoglejowa


Gatunki runa różnicujące łęgi wyżynne od nizinnych - jak w Lłwyż.

Gatunki runa różnicujące OlJwyż od Lłwyż:

  • czartawa pośrednia - Circaea intermedia;
  • skrzyp olbrzymi - Equisetum telmateia (E. maximum);
  • szczaw gajowy - Rumex sanguineus.

Typy lasu

o/ols-jesionowy-wyzynny-oljwyz.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)