Las łęgowy wyżynny - Lłwyż

Występuje w postaci pasów (szerokości od kilku do kilkuset metrów) ciągnących się wzdłuż rzeki lub większego strumienia. Mogą też występować w dolinkach i rynnach, w których okresowo strumienie tworzy nadmiar wód opadowych.

Las łęgowy wyżynny - Lłwyż
Położenie Współczesne tarasy rzeczne, obrzeża potoków, źródlisk i wysięków wód stokowych
Rodzaj gleby Skały niewęglanowe Skały węglanowe
aluwia i namuły rzeczne
- w osadach rzecznych współczesnych tarasów zalewowych
- w osadach deluwialnych
- aluwia i namuły rzeczne na utworach węglanowych
Typ, podtyp próchnicy mull wilgotny
Typ i podtyp gleby MDwgg - mada rzeczna właściwa odm. gruntowoglejowa
MDpgg - mada rzeczna próchniczna odm. gruntowoglejowa

Gatunki runa różnicujące łęgi wyżynne od łęgów nizinnych:

 • jarzmianka większa - Astrantia major (występuje obficie);
 • starzec Fuchsa - Senecio fuchsii;
 • starzec gajowy - S. nemorensis;
 • tojeść gajowa - Lysimachia nemorum;
 • świerząbek - Chaerophyllum aromaticum;
 • knieć błotna górska - Calthapalustris ssp.laeta.

Gatunki runa różnicujące Lłwyżw od OlJwyż:

 • jeżyna popielica - Rubus caesius;
 • wilczomlecz migdałolistny - Euphorbia amygdaloides;
 • dzięgiel leśny - Angelica sylvestris;
 • jarzmianka większa - Astrantia major,
 • oset łopianowaty - Carduus personata;
 • lepiężnik różowy - Petasites hybridus.

Typ lasu

l/las-legowy-wyzynny-llwyz.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)