Bory

Bory stanowią najbardziej ubogą grupę siedlisk, o glebach silnie kwaśnych, wytworzonych z piasków lub torfów wysokich, z butwiną lub torfem wysokim, z runem borowym i sosną w drzewostanie jako głównym gatunkiem lasotwórczym.

b/bory.txt · ostatnio zmienione: 2014/02/23 18:10 (edycja zewnętrzna)