Acidofilny las dębowo-bukowy

Acidofilny las dębowo-bukowyFago-Quercetum petraeae TX. 1955

Zbiorowisko lasu dębowo-bukowego typu atlantyckiego występuje powszechnie w północnych Niemczech, a w Polsce na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Siedliskowo odpowiadają borom mieszanym.

W drzewostanie dąb bezszypułkowy i buk, czasem z domieszką sosny.

W runie panuje borówka czarna (Vaccinium myrtillus), orlica pospolita (Pteridium aquilinum). Za gatunki charakterystyczne klasy i zespołu można przyjąć groszek skrzydlasty (Lathyrus montanus), kłosówkę miękką (Holcus mollis), jastrzębiec gładki (Hieracium laevigatum) i baldaszkowaty (H. umbellatum).

Brakuje tu gatunków atlantyckich, charakterystycznych dla zespołu w zachodniej Europie. Rzadko występują gatunki żyznych lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea. Mniejszy udział niż w zbiorowiskach klasy Vaccinio-Piceetea mają gatunki borowe, jak: gruszkówka jednostronna (Orthilia secunda), wrzos pospolity (Calluna vulgaris], prawnie chroniony pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata) oraz mchy — gajnik lśniący (Hylocomium splendens) i piórosz pierzasty (Ptilium crista-castrensis).

Fago-Quercetum jest acidofilnym oligo-mezotroficznym zbiorowiskiem występującym na świeżych lub wilgotnych glebach piaszczysto-gliniastych albo drobnopiaszczystych w typie gleb bielicowych z warstwą próchnicy nadkładowej. Dawniej opisywane było jako podzespół boru mieszanego Pino-Quercetum fagetosum.

a/acidofilny-las-debowo-bukowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)