Zespoły roślinne

Chociaż każda fitocenozą jest zjawiskiem niepowtarzalnym, to w podobnych warunkach ekologicznych, biogeograficznych i historycznych powstają podobne fitocenozy, co pozwala na wyodrębnienie podobnych typów fitocenoz.

Te abstrakcyjne typy fitocenoz nazwano zespołami roślinnymi lub asocjacjami. Wyraz „asocjacja” pochodzi z łaciny i stosowany jest w nomenklaturze międzynarodowej; jego polski odpowiednik — „zespół roślinny” został wprowadzony przez SZAFERA, PAWŁOWSKIEGO i KULCZYŃSKIEGO.

Twórca środkowoeuropejskiej szkoły systematyki zbiorowisk roślinnych (syntaksonomii) JOSIAS BRAUN-BLANQUET oparł się przy wyróżnianiu zespołów na kryteriach florystycznych, wprowadzając koncepcję gatunków charakterystycznych.

Gatunek charakterystyczny jakiegoś syntaksonu jest to taki gatunek, który ma większy punkt ciężkości występowania w danym syntaksonie w porównaniu z innymi, równorzędnymi syntaksonami na danym terytorium.

Oznacza to jedną z możliwości:

Koncepcja gatunków charakterystycznych wynikła z obserwacji, że amplituda autekologiczna gatunku (czyli jeśli występuje sam) może się różnić od amplitudy synekologicznej (jeśli współwystępuje z innymi). W rozmieszczeniu gatunków istotne jest zatem nie tylko to, gdzie dany gatunek występuje, ale i w jakim towarzystwie.

BRAUN-BLANQUET jest twórcą hierarchicznego systemu jednostek fitosocjologicznych, w którym podstawową jednostką jest zespół roślinny reprezentowany w przyrodzie przez konkretne płaty roślinne, czyli fitocenozy.

Zespół jest to abstrakcyjnie ujęty, najniższy hierarchicznie typ fitocenozy, który na danym terytorium ma swoistą, charakterystyczną kombinację gatunków (FALIŃSKA 1996). W syntaksonomii pojęcie zespołu jest analogiczne do pojęcia gatunku w taksonomii roślin.

Każdy zespół roślinny jest równocześnie zbiorowiskiem, natomiast nie każde zbiorowisko roślinne jest zespołem. Nie należy zatem stosować nazwy „zespół” dla skupień roślinnych nie określonych dokładnie pod względem składu florystycznego i nie mających gatunków charakterystycznych. Należy wówczas używać nazwy „zbiorowisko roślinne”.

z/zespoly-roslinne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:42 (edycja zewnętrzna)