Technologia i technika pozyskiwania i transportu drewna

Pozyskiwanie drewna

Systemy, metody i poziomy techniczne pozyskiwania drewna

Klasyfikacje systemów, metod i poziomów technicznych pozyskiwania drewna podejmowane były przez wielu autorów. Dążenie do uproszczeń oraz stały rozwój technologiczny i techniczny sprawiają, że klasyfikacje te stosunkowo szybko tracą aktualność. Wątpliwości budzi też rozróżnienie systemu i metody pozyskiwania drewna. Na podstawie „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej”, jedno ze znaczeń, definiuje system jako… „zespół sposobów (metod) działania, wykonywania złożonych czynności”; natomiast metoda określana jest jako… „sposób postępowania, dobór rodzaju działania (dobór i kolejność czynności składowych działania złożonego)”. Na tej podstawie można uznać, że system pozyskiwania drewna jest pojęciem szerszym, obejmującym m.in. metodę (system technologiczny) pozyskiwania drewna. Biorąc powyższe pod uwagę, przedstawiono poniżej propozycję wyróżników mogących służyć do określenia systemu pozyskiwania drewna. Przyjęto, że do wyróżnienia systemów celowe jest w szczególności określenie: warunków terenowych i drzewostanowych, kategorii cięć pielęgnacyjnych (przedrębnych) lub rębni w drzewostanach dojrzałych, metody pozyskiwania, miejsc okrzesywania i wyróbki drewna oraz zaangażowania składnic, a także wskazanie przynajmniej poziomu technicznego pracy.

Uwarunkowania i wyróżniki systemu pozyskiwania drewna


Źródło:
Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999
Praca zespołowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

t/technologia-i-technika-pozyskiwania-i-transportu-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/11/25 19:05 (edycja zewnętrzna)