Przykłady systemów pozyskiwania drewna

Wyróżniki (kryteria) stanowią jedynie ograniczony przykład doboru elementów do klasyfikacji systemów pozyskiwania drewna, ale nawet na ich podstawie można byłoby wyróżnić bardzo dużą liczbę teoretycznych systemów pozyskiwania drewna. Wiele z nich nie miałoby obecnie znaczenia praktycznego. Trzeba także podkreślić, że przyjęcie jednych elementów systemu ogranicza możliwości racjonalnego doboru innych, np. w systemie pozyskiwania drewna w cięciach pielęgnacyjnych, z wielu względów należy wykluczyć metodę całego drzewa, do wyjątkowych przypadków ograniczyć metodę nadziemnej części drzewa, czy drzewa w częściach (dokonując przynajmniej okrzesywania zgrubnego). W tych warunkach ograniczone są obecnie możliwości racjonalnej pracy na wysokim poziomie technicznym w operacjach technologicznych.

W przedstawionej sytuacji, posługując się liczbami porządkowymi przyjętych wyróżników (kryteriów), oznaczono przykładowo wybrane systemy pozyskiwania drewna w drzewostanach iglastych, które obecnie znajdują zastosowanie w praktyce.

Przykładowe systemy pozyskiwania drewna:

System 1.1.1.4.2.6.3.1

Pozyskiwanie drewna na terenie nizinnym, w młodniku iglastym, w czyszczeniach późnych, metodą całej strzały, z okrzesywaniem przy pniu na całej powierzchni cięć, z wyróbką na składzie docelowym drewna, z zaczepianiem okrzesanych strzał przy pniu, z przeładunkiem na składnicy przyzrębowej (przy drodze), z rozładunkiem na składzie docelowym, realizowane na poziomie pracy ręcznej (np. ścinka i okrzesywanie siekierą, zrywka i wywóz konny).

System 1.1.2.6.2.2.3.2/3

Pozyskiwanie drewna na terenie nizinnym, w drzewostanie iglastym, w trzebieży wczesnej, metodą drewna krótkiego, z okrzesywaniem przy pniu na całej powierzchni cięć, z wyróbką drewna przy szlaku operacyjnym, z załadunkiem drewna na szlaku operacyjnym (drewno leży przy pniu oraz na i przy szlaku), z przeładunkiem na składnicy przyzrębowej (przy drodze), z rozładunkiem na składnicy docelowej, wykonane na poziomie pracy ręczno-maszynowej i maszynowej (ścinka i wyróbką pilarką, zrywka forwarderem, wywóz zestawem samochodowym wyposażonym w żuraw).

System 1.1.3.6.3.3.3.3/4

Pozyskiwanie drewna na terenie nizinnym, w drzewostanie iglastym, w trzebieży późnej, metodą drewna krótkiego z okrzesywaniem przy/na szlaku operacyjnym,z wyróbką drewna przy/na szlaku operacyjnym, z załadunkiem drewna na szlaku operacyjnym (drewno leży przy pniu oraz na i przy szlaku), z przeładunkiem na składnicy przyzrębowej (przy drodze), z rozładunkiem na składnicy docelowej, wykonane na poziomie pracy maszynowej oraz maszynowej, częściowo zautomatyzowanej (ścinka i wyróbką drewna harwesterem, zrywka forwarderem, wywóz zestawem samochodowym z żurawiem).

System 1.1.4.5.2.2/5.7.2/3

Pozyskiwanie drewna na terenie nizinnym, w drzewostanie iglastym, rębnią zupełną, metodą dłużycową, z okrzesywaniem przy pniu na całej powierzchni cięć, z wyróbką drewna przy pniu na całej powierzchni cięć oraz na składnicy zbiorczej, z załadunkiem (zaczepianiem) drewna na powierzchni cięć, z przeładunkiem na składnicy przyzrębowej (przy drodze) oraz na składnicy zbiorczej, z rozładunkiem na składnicy docelowej, wykonane przeciętnie na poziomie pracy ręczno-maszynowej (ścinka i wyróbką pilarką, zrywka skiderem, wywóz drewna długiego zestawem samochodowym z wciągarką, drewna krótkiego zestawem z żurawiem, przewóz ze składu zbiorczego na skład docelowy koleją).

System 2.1.7.4.2.4.3.2

Pozyskiwanie drewna na terenie podgórskim, w drzewostanie iglastym, rębnią stopniową (pierwsze cięcie), metodą całej strzały, z okrzesywaniem przy pniu na całej powierzchni cięć, z wyróbką na składnicy przyzrębowej, z zaczepianiem na całej powierzchni cięć, z przeładunkiem na składnicy przyzrębowej, z rozładunkiem na składnicy docelowej, realizowane na poziomie pracy ręczno-maszynowej (ścinka i wyróbką pilarką, zrywka skiderem, wywóz drewna długiego zestawem samochodowym z wciągarką, drewna krótkiego zestawem z załadunkiem ręcznym).

System 3.1.5.2.4.4/5.7.2

Pozyskiwanie drewna na terenie górskim, w drzewostanie iglastym, rębnią częściową, metodą nadziemnej części drzewa, z okrzesywaniem na składnicy przyzrębowej, z wyróbką drewna na składnicy przyzrębowej i zbiorczej, z zaczepianiem przy pniu na całej powierzchni cięć, z przeładunkiem na składnicy przyzrębowej i zbiorczej, z rozładunkiem na składzie docelowym, wykonywane przeciętnie na poziomie ręczno-maszynowym (ścinka i wyróbką pilarką, zrywka kolejką linową wywóz drewna długiego zestawem samochodowym z wciągarką, drewna krótkiego zestawem z załadunkiem ręcznym, przewóz ze składnicy zbiorczej na skład docelowy zestawem samochodowym wyposażonym w żuraw).

Powszechne posługiwanie się wyczerpująco określonymi systemami pozyskiwania drewna jest dosyć trudne. Wymaga bowiem wiedzy o wszystkich wyróżnikach systemu, począwszy od ścinki drzewa do końcowej wyróbki (obróbki) drewna poza leśnictwem. Znacznie powszechniejsze i prostsze jest posługiwanie się określeniem metody (systemu technologicznego) oraz procesu technologicznego pozyskiwania drewna.


Źródło:

  1. Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999
  2. Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000
p/przyklady-systemow-pozyskiwania-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)