Technologia i technika pozyskiwania i transportu drewna - uwarunkowania systemów pozyskiwania drewna

Nachylenie terenu

Wyróżniono trzy klasy nachylenia terenu, biorąc pod uwagę jego dostępność dla grup maszyn:

  • do 7° (tereny nizinne, dostępne dla ciągników rolniczych i agregatowanych z nimi maszyn i urządzeń oraz samojezdnych maszyn specjalistycznych),
  • 8°-16° (tereny podgórskie, dostępne dla ciągników oraz większości innych samojezdnych maszyn specjalistycznych),
  • powyżej 16° (tereny górskie, wymagające zastosowania środków do zrywki nadziemnej oraz częściowo dostępne dla niektórych samojezdnych maszyn specjalistycznych).

Udział powierzchni Lasów Państwowych w powyższych stopniach nachylenia terenu wynosi odpowiednio: 73,18 i 9%. Pod względem rozmiaru miąższości pozyskiwania nieco większy jest udział terenów podgórskich (ok. 21%) i górskich (ok. 10%).

Gospodarcze typy drzewostanów

W uproszczeniu przyjęto trzy grupy gospodarczych typów drzewostanów, które w sposób najbardziej istotny mogą wpływać na układ systemów pozyskiwania drewna, a mianowicie:

  • Drzewostany iglaste.
  • Drzewostany liściaste.
  • Drzewostany mieszane (iglasto-liściaste).

Kategorie cięć i rębnie

Uwzględniono kategorie cięć w których może być pozyskiwane drewno, podstawowe rębnie oraz cięcia specjalne, a więc:


Źródło:

  1. Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999
  2. Praca zespołowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000
t/technologia-i-technika-pozyskiwania-i-transportu-drewna-uwarunkowania-systemow.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/29 18:04 (edycja zewnętrzna)