Składnice drewna

Składnicami nazywamy wydzielony obszar terenu, wyposażony w środki techniczne, na którym prowadzona jest koncentracja drewna pozyskanego w lesie, jego obróbka, wyrób sortymentów i produktów uzyskiwanych na drodze prostej obróbki, czasowe ich magazynowanie połączone z ewentualną jego konserwacją oraz przeładunki ze spedycją.

Przytoczone określenie składnic i ich funkcji, powszechnie przyjmowane w różnych opracowaniach i wystąpieniach, pomija jedną z najważniejszych funkcji składnic leśnych w gospodarce rynkowej. Składnice są również ogniwem gospodarstwa leśnego umożliwiającym wzrost efektów pieniężnych bez zwiększania rozmiaru wyrębów. Uzyskuje się to dzięki nakładom pracy żywej, umożliwiającym zwiększenie stopnia obróbki pozyskanego drewna. Otrzymuje się wówczas wyroby droższe, bardziej poszukiwane przez nabywców. Zwiększone zyski gospodarstwa leśnego uzyskane tą drogą umożliwiają przeznaczanie większych sum pieniędzy na pozaprodukcyjne funkcje lasu. A więc składnice w rękach właściciela lasu pośrednio spełniają również funkcję ochrony środowiska leśnego.


Źródło:
Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999
Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

s/skladnice-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)