Subalpejskie zarośla

W Karpatach na wysokości 1500—1800 m n.p.m. i w Sudetach na wysokości 1250—1550 m, ponad górną granicę lasu rozwijają się zarośla utworzone przez kosodrzewinę, a w Karpatach Wschodnich także przez olchę zieloną (Alnus viridis). Zaznacza się tu przede wszystkim duży udział roślin wysokogórskich.

Należą tu zespoły kosówki: Pinetum mughi carpaticum i Pinetum mughi sudeticum oraz zespół z olchą zieloną (Pulmonario-Alnetum viridis) występujący w Bieszczadach.

Zarośla subalpejskie w górach spełniają bardzo ważną rolę: umacniają glebę, przeciwdziałają gwałtownej erozji i nagłemu spływaniu wód po deszczu. W zimie gęste zarośla kosodrzewiny zmniejszają niebezpieczeństwo lawin i są pasem osłaniającym dla niżej występujących lasów przed działaniem wielu niekorzystnych czynników. Zasługują więc ze wszech miar na ochronę.

s/subalpejskie-zarosla.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)