Zarośla kosej olchy (zielonej)

Zarośla kosej olchy (zielonej)Pulmonario-Alnetum viridis PAW. et WAL. 1949

W Bieszczadach, gdzie brak kosodrzewiny, wysokie położenia subalpejskie obejmuje olsza zielona (Alnus viridis). Wskutek wyludnienia po ostatniej wojnie Bieszczadów i wstrzymania wypasu, utworzone przez tę olchę zarośla rozprzestrzeniły się znacznie. Występuje ona w górnej granicy lasów bukowych, na wysokości 1100 do 1300 m n.p.m. osiągając tu wzrost 3—4 m. Przerastają ją tylko pojedyncze okazy jaworu i jarzębiny.

Z krzewów dość często spotykana jest malina właściwa (Rubus idaeus). Z roślin zielnych główną grupę stanowią gatunki rzędu Calamagrostidetalia, np. szczaw górski (Rumex alpestris = R. arifolius), nawłoć alpejska (Solidago alpestris = S. virga-aurea ssp. alpestris), i ostrożeń wschodniokarpacki (Cirsium waldsteinii) oraz gatunki z rzędu Vaccinio-Piceetalia: borówka czarna (Vaccinium myrtillus), podbiałek alpejski (Homogyne alpina), kosmatka olbrzymia (Luzula sylvatica), siódmaczek leśny (Trientalis europaea).

z/zarosla-kosej-olchy-zielonej.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/01 12:14 (edycja zewnętrzna)