Karpacki zespół kosówki

Karpacki zespół kosówki — Pinetum mughi carpaticum PAWŁ. 1927

Zbiorowiska kosówki występują w Karpatach, głównie w Tatrach, na Babiej Górze i na Pilsku.

Kosodrzewina rośnie zazwyczaj w dużym zwarciu, które ulega przerwaniu w korytach potoków, na piarżyskach i osuwiskach. Kosówce towarzyszą pojedynczo inne krzewy, które uchodzą za charakterystyczne dla zespołu, jak: porzeczka skalna (Ribes petraeum var. carpaticum), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia var. glabrata) i występujący tylko w Tatrach jarząb nieszpułkowy (S. chamaemespilus) oraz róża alpejska (Rosapendulina) i wierzba śląska (Salix silesiaca).

W runie, podobnym jak w borach górnoreglowych, obficie występują gatunki charakterystyczne rzędu Vaccinio-Piceetalia: wietlica alpejska (Athyrium distentifolium = A. alpestre), narecznica szerokolistna (Dryopteris dilatata = D. austriaca), podbiałek alpejski (Homogyne alpina), borówka czarna (Vaccinium myrtillus) i brusznica (V. vitis-idaea), liczne mchy, a z gatunków towarzyszących śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella) i inne. Często występują tu rośliny ziołoroślowe.

Zbiorowisko to rośnie na glebach silnie próchnicznych, kwaśnych, często płytkich i kamienistych. W zależności od rodzaju skały macierzystej wykształca się albo bardziej bogata postać zespołu Pinetum mughi calcicolum (na wapieniu) lub bardziej uboga florystycznie Pinetum mughi silicolum (na granicie).

Zarośla kosodrzewiny są zespołem klimaksowym na naturalnych stanowiskach w określonym piętrze wysokościowym (1500—1800 m n.p.m.).

k/karpacki-zespol-kosowki.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)