Sudecki zespół kosówki

Sudecki zespół kosówkiPinetum mughi sudeticum MAT. 1960

Zarośla kosodrzewiny w Sudetach zajmują rozległe partie grzbietowe w Karkonoszach. Rozwijają się przeważnie na miejscach słabo nachylonych. Ich gleby są na ogół płytkie, kamieniste, niekiedy zatorfione, wytworzone na podłożu granitowym.

Liczba gatunków jest mniejsza niż w Karpatach, ale częściej występuje siódmaczek leśny (Trientalis europaea). Brak np. jarząbu nieszpułkowego (Sorbus chamaemespilus), a także endemitów karpackich — urdzika karpackiego (Soldanella carpatica) i jastrunia (złocienia) okrągłolistnego (Leucanthemum waldsteinii = Chrysanthemum rotundifolium), a także porzeczki skalnej (Ribes petraeum).

Gatunki te, choć obecne w Sudetach, występują poza zaroślami kosodrzewiny. Na tej właśnie podstawie sudeckie zarośla kosodrzewiny, mimo braku własnych gatunków charakterystycznych, wyodrębnione zostały w osobny zespół Pinetum mughi sudeticum.

s/sudecki-zespol-kosowki.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)