Produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych

Różne metody produkcji sadzonek w mniej lub bardziej sztucznym środowisku określa się, skrótowo i niezbyt precyzyjnie, jako metody produkcji w warunkach kontrolowanych lub metody bezszkółkowe. W metodach tych wykorzystuje się specjalnie przygotowane podłoża (substraty), a także sztuczne osłony z folii lub szkła. Stosowanie różnych urządzeń technicznych, niekiedy zautomatyzowanych, zapewnia możliwość pełnej regulacji warunków świetlnych, cieplnych i wilgotnościowych oraz pokarmowych. Pozwala to na znaczną intensyfikacje procesów produkcji sadzonek. Uzyskuje się zwiększenie wydajności wschodów i siewek z jednostki powierzchni oraz przyspieszenie wzrostu sadzonek.

W warunkach kontrolowanych produkuje się najczęściej sadzonki pochodzenia generatywnego z odkrytym systemem korzeniowym. Są to głównie siewki, rzadko przesadki. Bez stworzenia takich warunków nie jest również możliwa produkcja sadzonek wielu gatunków drzew leśnych na drodze wegetatywnej. W środowisku takim realizuje się też częściowo lub całkowicie cykl produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym, czyli sadzonek z bryłką.

p/produkcja-sadzonek-w-warunkach-kontrolowanych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)