Hartowanie sadzonek wyprodukowanych pod osłonami

Jakość i przydatność sadzonek wyprodukowanych pod osłonami, głównie w namiotach i szklarniach, zależy nie tylko od utrzymania optymalnego reżimu termicznego i wilgotnościowego oraz zaopatrzenia w składniki pokarmowe, jak i właściwych zabiegów ochronnych, ale także od odpowiedniego ich przygotowania do przezimowania.

Jednym z warunków przygotowania sadzonek do zimowania jest przerwanie w odpowiednim momencie jednostronnego dokarmiania nawozami azotowymi. Przy dokarmianiu pełnym zabieg może być prowadzony nawet do początków sierpnia. Dodatkowe nawożenie fosforem, a głównie potasem w drugiej połowie okresu wegetacyjnego przyspiesza w pewnym stopniu proces drewnienia pędów i zwiększa ich mrozoodporność. Zdejmowanie w odpowiednim czasie osłon lub wystawianie sadzonek na działanie normalnych warunków atmosferycznych hamuje procesy życiowe sadzonek. Przed zupełnym zdjęciem ruchomych osłon wskazane jest stopniowe obniżanie pod nimi temperatury i wilgotności powietrza przez coraz dłuższe (aż do całodobowego) wietrzenie. W szklarniach należy korzystać z cieniówek i wymuszonej wentylacji. Przy letnim szkółkowaniu czasowe osłony należy zdjąć najpóźniej na tydzień przed wyjmowaniem siewek; nagła zmiana otoczenia może okazać się szkodliwa. Siewki uprawiane w skrzyniach można wystawiać na zewnątrz. Wczesne zdjęcie osłon — w pierwszej połowie lata — może być uzasadnione tylko w odniesieniu do sadzonek tych gatunków, które również na odkrytej powierzchni mają dość długi okres wzrostu, np. osika, brzoza lub modrzew. Osłony powinno się u nas zdejmować raczej dopiero w połowie sierpnia. Aby sadzonki przeszły odpowiednie przemiany biochemiczne związane z drewnieniem, potrzebna jest odpowiednia ilość ciepła. Proces tych przemian nasila się z chwilą zakończenia wzrostu na wysokość i wykształcenie pączka szczytowego. Można to przyspieszyć przez znaczne skrócenie długości dnia do 6—8 godzin. Aby uzyskać skrócenie dnia, stosuje się wewnątrz namiotu lub szklarni od połowy sierpnia dodatkowe ruchome osłony z ciemnej folii odcinającej zupełnie dostęp światła dziennego. Przezroczyste ruchome osłony należy wtedy zdjąć dopiero we wrześniu.

h/hartowanie-sadzonek-wyprodukowanych-pod-oslonami.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)