Podłoża do produkcji sadzonek

Podłoża do produkcji sadzonek leśnych mają na ogół znacznie lepsze właściwości fizyczne i chemiczne niż gleba naturalna, dzięki czemu stwarzają lepsze warunki do rozwoju systemów korzeniowych, a więc i nadziemnych części sadzonek. Podłoże może także stanowić gleba z dodatkiem domieszek uszlachetniających. Gleba taka nie będzie jednak sterylna, czyli wolna od chwastów, nicieni, szkodliwych bakterii i grzybów.

Podłoże powinno charakteryzować się:

  • sterylnością,
  • dużą porowatością (z przestworami różnej wielkości),
  • dobrymi stosunkami powietrznymi,
  • dużą pojemnością wodną,
  • znaczną zdolnością sorpcyjną i dostępnością związków pokarmowych dla korzeni roślin,
  • trwałością struktury,
  • łatwością przygotowania,
  • niską ceną.

Obecnie do sporządzania podłoży do uprawy sadzonek używa się różnych materiałów pochodzenia organicznego, najczęściej torfu, kory i ściółki iglastej, a jako domieszki — trocin i węgla brunatnego. Rzadziej jako podłoża jednorodne, a zwykle jako domieszki, wykorzystywane są materiały kopalne (piasek i żwir oraz glina), a także wytworzone sztucznie (np. perlit czy wermikulit)

p/podloza-do-produkcji-sadzonek.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)