Produkcja sadzonek w uprawach hydroponicznych

Specyficznymi metodami produkcji sadzonek w namiotach i szklarniach są uprawy hydroponiczne. Próby z tymi uprawami są już w niektórych krajach dość zaawansowane. Najczęściej w wypadku sadzonek drzew leśnych (zwykle siewek) przy uprawach hydroponicznych jako podłoża używa się żwiru, gruboziarnistego piasku, grubo tłuczonej cegły, żużlu, keramzytu, wermikulitu i perlitu. Po dezynfekcji podłoża takie mogą być wielokrotnie wykorzystywane.

Duże pojemniki-baseny lub obudowane stoły napełnione podłożem i wyposażone w odpowiednie urządzenia do nawilżania, przeważnie w postaci perforowanych rur ułożonych na ich dnie, są zwykle umieszczane w namiotach foliowych lub szklarniach, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza oraz zastosowania dodatkowego oświetlenia. Na wierzchu podłoży sypie się zwykle około 1 cm warstwę piasku, na którą wysiewa się nasiona bez przykrycia lub z odpowiednio grubym przykryciem tym samym materiałem.

Mniejsze zastosowanie w szkółkarstwie leśnym mogą mieć uprawy hydroponiczne, przy których korzenie sadzonek pogrążone są całkowicie lub częściowo w pożywce. W pierwszym przypadku konieczne jest przewietrzanie pożywki, w drugim — nie zanurzona część korzeni korzysta z tlenu zawartego w powietrzu, a zanurzona w pożywce pobiera składniki pokarmowe. W metodach tych kłopotliwe jest utrzymanie sadzonek w pionowej pozycji, wymagające ich uchwycenia w szyjkach korzeniowych. Zamocowanie sadzonek powinno pozwalać na łatwe ich wyjęcie po zakończeniu procesu produkcji. Należy także pamiętać, że do korzeni zanurzonych w pożywce nie powinno dochodzić światło. Produkowane hydroponicznie siewki mogą być użyte zarówno do szkółkowania, jak i zakładania upraw. Są to jednak sadzonki pozbawione mikoryzy.

p/produkcja-sadzonek-w-uprawach-hydroponicznych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)