Pielęgnowanie lasu

Czynności hodowlane wykonywane w okresie od założenia uprawy lub powstania odnowienia naturalnego (za wyjątkiem poprawek i uzupełnień) aż do osiągnięcia przez drzewostan dojrzałości rębnej i służące wzmożeniu produkcji pod względem ilościowym i jakościowym oraz spełniania przez las zadań produkcyjnych, ochronnych i społecznych, noszą nazwę pielęgnowania lasu.

Pielęgnowanie pojedynczych drzew, całych drzewostanów i lasu jest ściśle związane z pielęgnowaniem klimatu leśnego, gleby leśnej i całością stosunków ekologicznych. Prace pielęgnacyjne obejmują więc pielęgnowanie lasu rozumiane w szerszym sensie.

Pielęgnowanie lasu obejmuje całość czynności gospodarczych związanych z pielęgnowaniem ekosystemów leśnych:

p/pielegnowanie-lasu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)