Pielęgnowanie biocenozy polega na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju różnych organizmów roślinnych i zwierzęcych (ptactwa, pasożytów i drapieżców, szkodliwych owadów), co rzutuje na funkcjonowanie ekologicznie zrównoważonych drzewostanów. W zakres pielęgnowania biocenozy wchodzą czynności związane ze wzbogacaniem składu gatunkowego o drzewa, krzewy i rośliny runa o charakterze biocenotycznym (wprowadzanie podszytów, tworzenie dolnych warstw drzewostanu).

p/pielegnowanie-biocenozy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)