Pielęgnowanie siedliska polega na kształtowaniu takiej struktury gatunkowej i warstwowej drzewostanu, która miałaby wpływ na modyfikację klimatu oraz na zachowanie lub polepszenie warunków glebowych i usprawnienie obiegu pierwiastków.

Drzewostan wielogatunkowy i wielopiętrowy lepiej izoluje wnętrze lasu od wpływów zewnętrznych co sprawia, że jego klimat staje się bardziej łagodny. Wyraża się to zwiększeniem ocienienia dna lasu, zwiększeniem wilgotności powietrza, zmniejszeniem wahań temperatury. W tych warunkach szybciej przebiega proces oczyszczania się drzew oraz rozkład materii organicznej pochodzącej z drzew i krzewów. Większy udział próchnicy oraz penetracja wierzchnich warstw gleby przez korzenie różnych drzew, krzewów i roślin runa wpływa na poprawę struktury gleby. Z kolei intensywniejszy obieg pierwiastków zwiększa żyzność gleby.

p/pielegnowanie-siedliska.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)