Pielęgnowanie drzewostanu obejmuje czynności gospodarcze związane z prowadzeniem cięć pielęgnacyjnych oraz poprawianiem formy drzew.

Cięcia pielęgnacyjne są podstawowym zabiegiem pielęgnowania drzewostanów oraz poprawiania jakości i wartości drzew. Zabiegi te polegają na usuwaniu z pielęgnowanego drzewostanu pewnego nadmiaru drzew w taki sposób, aby w efekcie tego zabiegu pozostające drzewa odniosły zdecydowaną korzyść.

Poprawianie formy drzew dotyczy indywidualnego pielęgnowania wybranych w drzewostanie drzew i polega na usuwaniu zbędnych rozgałęzień lub rozwidleń, podkrzesywaniu, skracaniu nadmiernie wydłużonych pędów bocznych lub powodowaniu powstawania prostych odrośli i przerzedzaniu ich skupień.

Charakter wykonywanych prac pielęgnacyjnych zależy od okresu życia drzewostanu.

Wyróżnia się następujące zasadnicze okresy:

Wiek, w którym następuje przejście z jednego okresu do drugiego zależy od warunków siedliskowych, struktury i pochodzenia drzewostanu oraz dotychczasowego sposobu jego pielęgnowania.

Na każdym z tych etapów konkretne zadania stawiane pielęgnowaniu lasu oraz metody postępowania są nieco odmienne.

Tak więc:

W praktyce pielęgnacyjnej ustalono dla poszczególnych etapów rozwojowych cele częściowe, osiągane w następnych etapach, a więc:

p/pielegnowanie-drzewostanu.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)