Klon - Acer

Rodzaj Acer — klon

Drzewa, rzadziej krzewy.

Liście ułożone nakrzyżlegle, pojedyncze i zwykle dłoniastoklapowane lub złożone z 3—7 listków.

Kwiaty poligamiczne, zwykle obupłciowe; drzewa niekiedy dwupienne. W kwiatach klonów obserwujemy przejście od kwiatów obupłciowych i owadopylnych (klon pospolity) do rozdzielnopłciowych i wiatropylnych (klon jesionolistny i srebrzysty). Płatków i działek zwykle po 5, czasem płatków brak. Pręcików zwykle 8, słupki 2.

Owoc złożony jest z dwóch skrzydlakóworzeszków opatrzonych drugim skrzydełkiem.

Około 110 gatunków klonów rośnie w Europie, Azji, Ameryce i północnej Afryce, z tych 3 gatunki również w Polsce — A. platanoides (klon pospolity), A. pseudoplatanus (klon jawor) i A. campestre (klon polny).

Klony są cennymi drzewami leśnymi, nie tworzą drzewostanów litych, lecz wchodzą jako domieszka w skład drzewostanów liściastych, a także iglastych. W ogrodnictwie są cenionymi drzewami ulicznymi i alejowymi, ozdobnymi głównie z powodu liści, które zwykle barwią się jaskrawo w jesieni. Istnieje również wiele form o liściach barwnych lub pstrych w okresie wegetacji; niektóre gatunki mają również efektowne owoce — czerwone przed dojrzeniem.

k/klon-acer.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)