Klon polny

Acer campestre L. — klon polny (paklon)

Drzewo wysokości do 12 m (rzadko do 25 m) i pierśnicy 30—60 cm, o koronie zaokrąglonej.

Kora brązowoszara, prostokątnie spękana. Młode gałązki żółtawobrunatne, cienkie, nagie, często z listewkami korkowymi. Pąki jajowate, brązowe, z szarymi włoskami.

Liście 3—5-klapowe, bardzo zmienne, długości 4—7 cm, z szerokimi, tępo zakończonymi i całobrzegimi klapami. Górna strona liści ciemnozielona, naga, dolna — jaśniejsza i owłosiona. W ogonkach liściowych występują rurki mleczne. Kwitnie w maju, równocześnie z rozwojem liści lub nieco później.

Kwiaty zielonkawe, zebrane w wielokwiatowe, wzniesione i owłosione baldachogrona. Skrzydlaki mają skrzydełka rozwarte pod kątem 180° i wierzchołki ich odgięte są do dołu; orzeszki spłaszczone, nagie lub owłosione.

Wewnętrzna ścianka owocu naga, srebrzystobiała. Nasiona dojrzewają we wrześniu. Siewki mają liścienie bardzo małe, podobne do klonu pospolitego. Pierwsze listki jajowate, zaostrzone u nasady, niegłęboko wycięte, całobrzegie, po brzegach i wzdłuż nerwów owłosione.

System korzeniowy niegłęboki. Wymagania glebowe ma mniejsze od klonu pospolitego, natomiast klimatyczne większe — wymaga więcej ciepła, jest odporny na suszę. Rośnie powoli, znosi ocienienie i daje odrośle z pnia. W lesie występuje w postaci podszytu lub na skraju. Często sadzony jest wzdłuż dróg i w parkach.

Drewno ma twarde, mocne, dające się łatwo i dobrze polerować, mniej cenne od drewna klonu pospolitego i ciemniejszej barwy.

Obejmuje swym zasięgiem południową Szkocję, Anglię, Irlandię (klon pospolity i jawor tam nie rosną), Danię, Niemcy, południową część b. ZSRR, Kaukaz, Azję Mniejszą, północną część Półwyspu Bałkańskiego, Algier i Tunis. Na najbliższym nam odcinku północnym granica przebiega od Gdańska na wschód do Grodna, a dalej na Wołyń. W górach dochodzi do 700 m n.p.m.

Klon polny jest gatunkiem rzadziej spotykanym w Polsce od obu poprzednich gatunków. Występuje jako domieszka w lasach liściastych i łęgowych. Bardzo dobrze rośnie w warunkach miejskich, polecany jest nawet dla okręgów przemysłowych. Nie osiąga takich rozmiarów, jak klon pospolity i jawor; rośnie powoli, często krzaczasto; nadaje się do obsadzania ulic, jak również na wyższe, cięte żywopłoty.

k/klon-polny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)