Klembanka

Klembanka funkcjonuje nieco inaczej, choć służy do zrywki tego samego rodzaju surowca co skidery linowe lub chwytakowe.

Ich konstrukcja przypomina nieco budową forwarder sześcio- lub ośmiokołowy, zwłaszcza rama. Są wyposażone w kleszcze zrywkowe, osadzone na tylnej części ramy i żuraw hydrauliczny. Żuraw służy do umieszczenia części odziomkowych ściętych drzew, strzał lub dłużyc w kleszczach zrywkowych. Po zgromadzeniu pełnego ładunku kleszcze zostają zaciśnięte hydraulicznie i maszyna jest gotowa do transportu. W kleszczach znajduje się układ linowy zapobiegający wysuwaniu się ładunku podczas transportu.

Niemieccy kontraktorzy (firmy wykonujące usługi) kupują kleszcze zrywkowe do już posiadanych forwarderów, zwiększając w ten sposób ich uniwersalność. Klembanki są wykorzystywane do zrywki drewna długiego na zrębach zupełnych i w trzebieżach starszych klas wieku. W ostatnim przypadku okrzesane strzały lub dłużyce powinny być ułożone pod kątem 45° do szlaku, w „jodełkę”. Przezbrojenie maszyny nie zajmuje zbyt dużo czasu. Zdjęcie kłonic i założenie kleszczy zrywkowych trwa 1-2 godz.


Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

k/klembanka.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)