Skider chwytakowy

Skidery chwytakowe mają podobne zastosowanie jak linowe, z tym że ich wykorzystanie w trzebieżach jest ograniczone.

Konstrukcyjnie różnią się dosyć istotnie. Na tylnej części ramy znajduje się wysięgnik, na którym jest zamocowany chwytak hydrauliczny. Wciągarka służy do przyciągania drewna w strefę zasięgu chwytaka. Myglarka spełnia tę samą funkcję jak w przypadku skiderów linowych. Skidery chwytakowe zapewniają operatorowi znacznie większy komfort, praktycznie nie musi wychodzić podczas pracy z kabiny.


Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

s/skider-chwytakowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)