KARTA UPRAWY POCHODNEJ

1. Dane o lokalizacji uprawy pochodnej

RDLP …………………………………………………………………

Nadleśnictwo ……………………………………………………….

Obręb ………………………………………………………………..

Leśnictwo ……………………………………………………………

Oddział, pododdział …………………………………………………

Region nasienny …………………………………………………….

2. Lokalizacja geograficzna

Szerokość geograficzna ………………………………………………

Długość geograficzna …………………………………………………

Wysokość n.p.m. ……………………………………………………..

Nachylenie stoku, wystawa ………………………………………….

3. Ogólny opis obiektu

Powierzchnia (ha) …………………………………………………..

Typ siedliskowy lasu ………………………………………………..

Typ gospodarczy drzewostanu ……………………………………

Skład gatunkowy …………………………………………………….

Typ gleby …………………………………………………………….

Rodzaj gleby …………………………………………………………

Gatunek gleby ………………………………………………………..

Poziom wody gruntowej ……………………………………………….

4. Pochodzenie materiału pochodnego

RDLP ………………………………………………………………

Nadleśnictwo ……………………………………………………….

Obręb ……………………………………………………………..

Leśnictwo ………………………………………………………….

Oddział, pododdział …………………………………………………

Region nasienny …………………………………………………….

5. Budowa, skład, forma zmieszania

I piętro……………………………………………………………

II piętro ………………………………………………………….

III piętro …………………………………………………………

Podrost ……………………………………………………………

Podszyt ……………………………………………………………

Runo……………………………………………………………….

6. Sposób sadzenia, więźba, wiek sadzonek…………………………..

7. Poprawki (rok, procent, pochodzenie zużytego materiału)……………

8. Uzupełnienia (rok, procent, pochodzenie użytego materiału)…………

9. Pielęgnowanie gleby (rok, pora rodzaj)…………………………..

10. Czyszczenia wczesne (rok, pora) ……………………………….

11. Trzebieże wczesne (rok, masa grubizny)………………………….

12. Trzebieże późne (rok, masa grubizny)……………………………

13. Inne zabiegi pielęgnacyjne (rok, rodzaj)………………………..

14. Zabiegi ochronne (szkodnik, rok sposób zwalczania, szkody)………..

Opis wykonał ……………………………………………………….

Nadleśniczy…………………………………………………………

k/karta-uprawy-pochodnej.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)