Typ gleby

Typ gleby to podstawowa jednostka klasyfikacji gleb.

Wyznacza on względnie trwałą fazę rozwoju gleby w środowisku geograficznym, wyrażającą się sekwencją genetycznych poziomów, z cechami oraz właściwościami chemicznymi i fizykochemicznymi, związanych z jednym głównym typem glebotwórczego procesu wietrzenia, przemieszczania i osadzania jego produktów.

t/typ-gleby.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/28 18:56 (edycja zewnętrzna)