Skład gatunkowy drzewostanu

Pod względem składu gatunkowego wyróżnia się :

1. drzewostany jednogatunkowe, czyli lite,

2. drzewostany wielogatunkowe, czyli mieszane.

Skład gatunkowy drzewostanu podaje się systemem dziesiętnym liczbami całkowitymi. Suma liczb poszczególnych gatunków w drzewostanie mieszanym nie może przekroczyć liczby 10, np. 7So, 3Św, 3Bk, 3Jd.

Przy wpisywaniu składu gatunkowego drzewostanu obowiązuje kolejność według zmniejszającego się udziału poszczególnych gatunków, tak że na pierwszym miejscu figurować będzie gatunek panujący (przeważający masowo lub powierzchniowo).

W drzewostanach mieszanych gatunek przeważający, na którym opiera się produkcja, nazywa się gatunkiem głównym (podstawowym), a gatunek o mniejszym udziale i podrzędniejszej roli nazywamy gatunkami domieszkowymi.

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie drzew poszczególnych gatunków w drzewostanie, wyróżnia się następujące formy zmieszania:

- jednostkowe - gdy drzewa występują pojedynczo lub po kilka w małych skupieniach,

- grupowe - gdy gatunki domieszkowe tworzą koliste skupienia po kilkanaście sztuk,

- drobnokępowe - gdy skupienia drzew nie przekraczają powierzchni 5 ar,

- kępowe - skupienie drzew o powierzchni powyżej 5 ar,

- rzędowe - zmieszanie gatunków występuje rzędami na przemian,

- pasowe - zmieszanie gatunków występuje na przemian pasami (pas obejmuje co najmniej 3 rzędy),

- smugowe - zmieszanie gatunków występuje w formie nieregularnych smug.

s/sklad-gatunkowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)