Typy pojemników stosowane do produkcji siewek i sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym

W zależności od hodowanego gatunku stosuje się zróżnicowane pojemniki. Ogólnie pojemniki można podzielić na przeznaczone do produkcji jedno- i wielolatek. Podział ten nie jest jednoznaczny i warunkowany jest głównie wielkością pojemnika.

Doniczki celulozowo-torfowe

Produkcję doniczek celulozowo-torfowych rozpoczęto w Norwegii w 1952 roku, początkowo na potrzeby ogrodnictwa, ale już w 1956 r. Norweg Boressen zastosował je do produkcji sadzonek drzew leśnych. Doniczki celulozowo-torfowe produkowane są pod różnymi nazwami w wielu krajach: Jiffypots - Norwegia, Finnpots - Finlandia, Fertilpots - Francja. W Polsce rozpoczęto produkcję doniczek tego typu w latach osiemdziesiątych w Drezdenku (zestawy doniczek) i w latach dziewięćdziesiątych w Nowej Wsi Lęborskiej (doniczki pojedyncze o objętości 0,065, 0,27 i 0,65 l).

Masę, z której wytwarza się doniczki, stanowi w głównej części torf sfagnowy (72%) oraz celuloza (25%) i substancje wiążące (3%). Ponadto dodaje się do niej mocznika, który zwiększa aktywność mikroorganizmów rozkładających celulozę, co umożliwia łatwiejsze przerastanie korzeni. Doniczki celulozowo-torfowe nie zawierają żadnych substancji toksycznych dla roślin. Masa tworząca doniczki jest zdolna wchłonąć duże ilości wody - do 350% ciężaru doniczki w stanie suchym, a po wysadzeniu rozkład doniczek następuje w ciągu 1 do 1,5 roku, zależnie od wilgotności środowiska i biologicznej aktywności podłoża, którym są napełnione. Doniczki celulozowo-torfowe są powszechnie uznawane za odpowiednie dla prawidłowego rozwoju korzeni. Stosowane są w szkółkarstwie wielu krajów, a firmy oferują je w dużym wyborze kształtów i rozmiarów.

Do napełniania i obsiewu służą linie technologiczne o dużej wydajności. Okres hodowania siewek i sadzonek trwa stosunkowo krótko, bowiem około 3 miesięcy, tj. do momentu przerastania korzeni. Szkółkowanie siewek do doniczek można wykonywać w okresie spoczynku wegetacyjnego, tj. wczesną wiosną, jesienią lub zimą. Szczególnie korzystna jest zima, gdyż pozwala na równomierne rozłożenie pracy. Szkółkowanie zimą wymaga jednak odpowiednich pomieszczeń roboczych pozwalających na utrzymanie temperatury około 10 C (w pomieszczeniach tych składuje się także podłoże do napełniania doniczek) oraz dołów-chłodni do przechowywania sadzonek przeznaczonych do szkółkowania i zaszkółkowanych. Zaszkółkowane sadzonki po przeniesieniu do dołu-chłodni trzeba zwilżać, aby nie dopuścić do przesychania podłoża. Szkółkowanie w doniczkach wykonuje się najczęściej ręcznie. Produkcja sadzonek w doniczkach celulozowo-torfowych odbywa się na grzędach szerokości 1-1,5 m, w namiotach foliowych lub na otwartej przestrzeni. Każdą grzędę obramowuje się deskami lub krawężnikami betonowymi. Przed ustawieniem doniczek powierzchnię grzędy wykłada się warstwą perforowanej folii zabezpieczającej przed przerastaniem korzeni. Powierzchnię podłoża w doniczkach należy posypać warstwą trocin grubości do 1 cm aby zmniejszyć parowanie i zabezpieczyć przed zachwaszczeniem. Potrzebne jest częste podlewanie, tak aby doniczki były stale wilgotne do 3/4 wysokości.

Sadzenie w roku doniczkowania należy rozpocząć wówczas, gdy sadzonka w doniczce dostatecznie się już ukorzeniła, co można poznać po stopniu przerośnięcia korzeni przez ścianki doniczki. Sadzonki wyprodukowane w doniczkach sadzi się przeważnie ręcznie, w jamkę. Najczęściej będzie to okres około 2 miesięcy po doniczkowaniu. Sadzonki wyprodukowane w doniczkach celulozowo-torfowych sadzi się przeważnie ręcznie, w jamkę.

Krążki prasowanego torfu

Technologia ta została opracowana przez norweską firmę Jiffy. Torf wcześniej podlega specjalnemu preparowaniu, przez poddanie go rozdrobnieniu, suszeniu, sterylizacji i nawożeniu. Następnie preparowany torf formuje się pod ciśnieniem w krążki o grubości 7, 9 i 12 mm i średnicy 30, 35 lub 42 mm. Krążki mogą być dodatkowo powlekane cienką elastyczną siateczką. Układa się je w różnego rodzaju tacach lub w odpowiednich odstępach na taśmach foliowych. Powietrze oddzielające krążki nie dopuszcza do przerastania korzeni na zewnątrz. W krążkach wyciśnięte są otwory, w które umieszcza się nasiona. Wielkość otworów dostosowana jest do średnicy nasion i wielkości krążków. Wysiane nasiona przykrywa się i nawilża. Po nawilżeniu krążki pęcznieją, nieznacznie zwiększają średnicę i kilkakrotnie wysokość. Wykorzystanie krążków zastępuje napełnianie pojemników substratem. Cykl produkcji siewek lub ukorzeniania zrzezów powinien trwać 3 miesiące, po czym może nastąpić wysadzanie do gruntu lub szkółkowanie do większych pojemników. W pierwszym cyklu, trwającym od marca do maja, celem polepszenia warunków wzrostu można podgrzewać podesty z bryłkami.

Brykiety torfowe (metoda Brika)

Produkcja sadzonek metodą Brika została opracowana w Łotewskim Instytucie Leśnym. Metoda polega na umieszczaniu korzeni siewek między dwoma specjalnie spreparowanymi (prasowanymi) brykietami torfu, które następnie są ze sobą łączone perforowaną folią. Czterdzieści tak przygotowanych sadzonek spaja się folią w jeden pakiet. Metoda Brika zalecana jest do szkółkowania 1-rocznych siewek sosny i świerka. Wymiary pojedynczego brykietu dla sosny wynoszą 160x50x15 mm, a dla świerka - 160x100x15 mm.

Zespolone na korzeniach siewek brykiety nasycane są roztworem wodnym nawozów mineralnych z mikroelementami, a następnie wystawiane do dalszej produkcji: siewki sosny - na otwartą przestrzeń, a siewki świerka - pod namiot foliowy. Okres hodowli powinien trwać 7-10 tygodni. Po tym okresie mogą one być użyte do zakładania upraw. Sadzenie wykonuje się ręcznie lub maszynowo. Sadzonki mają stosunkowo dużą pojemność i chłonność bryłki korzeniowej i dlatego nadają się przede wszystkim do odnawiania powierzchni na glebach suchych i kamienistych.

Doniczki papierowe

Polecane na europejskim rynku ze względu na spełniane wymagania ochrony środowiska, gdyż wykonane są z makulatury. Doniczki mają różne wymiary a ich objętość jest wystarczająca do produkcji sadzonek świerka, brzozy, olszy i jarzębiny.

Bio-Container

Doniczki tego typu wykonane są z kartonu impregnowanego bitumami, które rozkładają się w trakcie hodowania sadzonek. Dlatego trwałość doniczek określa się dwoma przedziałami czasowymi 10-12 tygodni i 8-10 miesięcy. Sadzonki powinno się posadzić w uprawie przed upływem okresu trwałości osłon.

Osłonki siatkowe

Osłonki siatkowe pozwalają tworzyć określonej wielkości bryłkę na systemie korzeniowym. W osłonkach siatkowych można produkować głównie gatunki tworzące duży system korzeniowy. Sadzonki wysadza się do gruntu wraz z osłonkami, a korzenie przerastają przez oczka siatki. Osłonki pozwalają na uzyskanie naturalnego układu korzeni sadzonek bez ich deformacji.

Pojemniki Paperpot i Ecopot

Pojemniki Paperpot wywodzą się z Japonii. Przed 25 laty fińska firma rozpoczęła produkcję doniczek papierowych i spopularyzowała je w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej. Osłony korzeni używane w tej metodzie wykonuje się ze specjalnego papieru odpornego na działanie wody - w zestawach od kilkudziesięciu do kilkaset sztuk. Zestawy w stanie złożonym i nie napełnione substratem są lekkie, zajmują mało miejsca, są wygodne do transportu. Po rozciągnięciu przypominają wyglądem plaster miodu, w którym każda osłonka przyjmuje kształt komórki bez dna o przekroju foremnego sześciokąta. Osłonki w zestawach łączone są klejem rozpuszczalnym w wodzie, dlatego też nie ma trudności z oddzielaniem ich w czasie sadzenia. Pojemniki Paperpot produkowane są w trzech typach przeznaczonych do krótszego (BS - 3-6 tygodni, VS - 6-9 tygodni) lub dłuższego (FS - 3-12 miesięcy) hodowania siewek. Osłonki o symbolach BS i VS częściej używane są w warzywnictwie, a o symbolu FS mają większe zastosowanie w szkółkarstwie. Każdy z typów występuje w różnych rozmiarach.

Przygotowanie zestawów Paperpot do uprawy siewek polega na ręcznym rozciągnięciu zestawów i umocowaniu ich na plastykowych albo kartonowych tacach. Tace mają głębokość 5-20 cm, szerokość i długość jest stała o wymiarach 40×60 cm. Napełnianie pojemników torfem oraz obsiew odbywa się przy użyciu wydajnej automatycznej linii produkcyjnej. Uprawa siewek systemem Paperpot odbywa się w namiocie foliowym. W Finlandii najbardziej zalecany cykl produkcyjny siewek sosny trwa 35 dni (20 dni w namiocie i 15 dni na przestrzeni otwartej) i może być realizowany w dwóch lub trzech cyklach w ciągu roku. Siewki sadzi się wraz z osłonami papierowymi za pomocą kosturów rurowych. Papier nie powinien stanowić przeszkody dla przerastających korzeni. Na glebach suchych i o słabej aktywności biologicznej papier nie ulega rozkładowi, lecz zostaje rozerwany przez grubiejące korzenie co sprawia, że przez pewien okres korzenie mają utrudniony swobodny rozwój.

Problemy te nie występują w przypadku pojemników Ecopot. Pojemniki wykonane są z laminowanego papieru i oznaczone są symbolem PS. Jeżeli papier został nasączony substancją chemiczną stymulującą rozwój korzeni, wówczas pojemniki oznacza się symbolem PSC. W czasie hodowania sadzonek papier ulega rozkładowi, a laminat usuwa się przed wyjęciem sadzonek. Pozostałe elementy technologii są takie same jak w metodzie Paperpot.

Pojemniki Paperpot i Ecopot firmy Lannen

Typ pojemnika Wymiary pojemnika
w cm
Pojemność pojemnika
w cm³
Liczba klatek w kontenerze Liczba klatek na
1 cm²
Wymiary kontenera
w cm
Paperpot
BS 205 2,8×5,0 (wys.) 25 414 1964 40×60
FS 308 3,7×7,5 65 238 1149 40×60
FS 310 3,7×10,0 87 238 1149 40×60
FS 508 5,1×7,5 124 130 604 40×60
FS 510 5,1×10,0 166 130 604 40×60
FS 515 5,1×15,0 248 130 604 40×60
FS 608 6,3×7,5 196 80 381 40×60
FS 610 6,3×10,0 262 80 381 40×60
FS 615 6,3×15,0 393 80 381 40×60
FS 808 8,2×7,5 328 48 228 40×60
FS 810 8,2×10,0 457 48 228 40×60
FS 815 8,2×15,0 655 48 228 40×60
FS 1010 9,8×10,0 624 30 160 40×60
FS 1015 9,8×15,0 936 30 160 40×60
FS 1020 9,8×20,0 1248 30 160 40×60
Ecopot
PS 305 3,0x5,0 30 366 1760 40×60
PS 308 3,0x7,5 45 366 1760 40×60
PS 408 3,9×7,5 75 215 1002 40×60
PS 410 3,9×10,0 100 215 1002 40×60
PS 508 4,6×7,5 103 149 727 40×60
PS 510 4,6×10,0 137 149 727 40×60
PS 515 4,6×15,0 206 149 727 40×60
PS 608 5,6×7,5 152 104 494 40×60
PS 610 5,6×10,0 202 104 494 40×60
PS 620 5,6×20,0 405 104 494 40×60
PS 708 6,9×7,5 228 67 325 40×60
PS 710 6,9×10,0 303 67 325 40×60
PS 715 6,9×15,0 455 67 325 40×60
PS 720 6,9×20,0 607 67 325 40×60
PS 808 6,9×7,5 228 67 325 40×60
PS 1008 9,6×7,5 453 33 165 40×60
PS 1010 9,6×10,0 604 33 165 40×60

Tace

Chcąc zmniejszyć ryzyko deformacji systemów korzeniowych sadzonek w Nowej Zelandii opracowano metodę „box pruning”, rozwiniętą w Finlandii w system Vapo, a w Polsce - tac. Metoda polega na hodowaniu sadzonek w skrzynkach z plastyku, styropianu lub drewna (bez podziału na klatki) wypełnionych substratem. Do skrzynek w regularnej więźbie wysiewa się nasiona lub szkółkuje sadzonki. Jako substratu w Finlandii używa się prasowanego torfu. Przed wysadzeniem sadzonek substrat dzieli się na kostki przez wykonanie cięcia w wyznaczonej odległości od strzałki. Siew i cięcie na kostki jest w Finlandii zmechanizowane. W Polsce tace mają kształt skrzynki o wymiarach na przekroju poprzecznym 40×50 cm, i wysokości 10-15 cm, dno jest perforowane i boki otwierane. Tace wykonuje się z arkusza tekpolu. Wnętrze tacy wypełnia się substratem i szkółkuje sadzonki w rzędach, w więźbie 6×7 cm lub 10×10 cm. Brak przegródek umożliwia swobodny rozwój korzeni na przestrzeni całej tacy. W uformowanej bryłce znajduje się znaczna ilość korzeni sąsiednich sadzonek. Aby sadzonki wytworzyły skupiony system korzeniowy w ramach bryłki konieczne jest dwukrotne cięcie.

U dwulatek cięcie wykonuje się w pierwszym i drugim roku. Przy produkcji jednolatek formowanie bryłek następuje 2-3 miesiące przed transportem i połączone jest z wystawieniem siewek na otwartą powierzchnię. Substrat przecina się piłą ręczną w dwóch kierunkach między sadzonkami. Produkcja na tacach nadaje się przede wszystkim do hodowania sadzonek z płaskim systemem korzeniowym, np. świerka 2/1 o kostkach 10x10x x15 cm.

Baloty foliowe

Jest to metoda pośrednia produkcji między odkrytym i zakrytym systemem korzeniowym opracowana przez fińskiego leśnika Pentti Nisulę w 1965 r. W oryginalnej wersji jest ona stosowana do produkcji sadzonek sosny lub świerka. Do przygotowania balotów należy używać pasy folii o szerokości 30-50 cm i długości około 3 do 5 m, przy jej grubości 0,10-0,20 mm. Można do tego celu wykorzystać stare pokrycie namiotowe. Szerokość pasów folii uzależniona jest od długości systemów korzeniowych sadzonek użytych do balotowania.

Wykonanie balotów zostało zmechanizowane, a wydajność linii technologicznej wynosi około 100 tyś. sadzonek dziennie. Na taśmę foliową wykłada się warstwę torfu o grubości 5-8 cm, jeśli produkcja ma trwać 1 rok. Według szablonu po obu stronach taśmy umieszcza się sadzonki korzeniami do środka (odstępy co 10 cm). Przesuwająca się folia jest rolowana, a gdy osiągnie średnicę około 25 cm następuje klejenie balotu. Następnie rulon jest przecinany poprzecznie na pół i każda z części po obróceniu sadzonek w pionowe położenie wystawiana jest w miejscu przeznaczonym do dalszej orodukcji sadzonek, tzn. w namiotach foliowych lub na powierzchni otwartej, na glebie przykrytej 10 cm warstwą żwirku lub gruboziarnistego piasku, pasami szerokości 1 m. Balotownie siewek można prowadzić w okresie od września do końca kwietnia następnego roku.

Torebki (woreczki) foliowe lub włókninowe

Torebki z folii odpadowej do hodowania wielolatek wykonuje się z dwóch pasów folii, które łączy się zszywkami biurowymi. Z jednego pasa powstaje obwód, drugi zaś tworzy dno torebki. Szczeliny w dnie umożliwiają nałożenie torebki na specjalny stelaż o przekroju 10×10 cm, przy wysokości 15-20 cm, a także stanowią otwory do wyjścia korzeni na zewnątrz. Stelaż ułatwia napełnianie torebki substratem i szkółkowanie sadzonek. Na torebki można przeznaczyć odpadową folię z worków po torfie, nawozach i okryć namiotów foliowych. Stosować można tu także zwykłe torebki foliowe z odpowiednio przyciętymi rogami. Następnie torebki przenosi się na miejsce hodowli i ustawia na folii lub betonie. Po przywiezieniu na powierzchnię uprawy przycina się wyrośnięte korzenie poza torebką aby ułatwić wyjęcie sadzonki, a tuż przed sadzeniem usuwa się folię i sadzi sadzonkę w jamkę. Obok torebek foliowych coraz częściej spotyka się torebki włókninowe. Wykorzystywany jest tu jasny lub ciemny Wigofil 30 i 60 g/m2. Zaletą torebek włókninowych jest przerastanie systemów korzeniowych przez nie, jeśli torebki są ustawione jedna przy drugiej.

Otoczki z twardej folii

Otoczki z twardej folii z Nawojowej wygniata się na szblonie o wymiarch na przekroju poprzecznym 10×10 cm przy wysokości 15-20 cm. Przy produkcji jednolatek otoczki ustawia się w skrzynkach plastikowych lub drewnianych i wysiewa nasiona ręcznie. Można też sadzonki szkółkować do pojemników przez otwarcie otoczki i nacięcie substratu, w którym umieszcza się system korzeniowy. Po zaciśnięciu i zamknięciu otoczki, ustawia się ją w kontenerze i przenosi do dalszego hodowania. Produkcja jednolatek lub wielolatek (w pierwszym roku) odbywa się w środowisku kontrolowanym. Po przewiezieniu na uprawę zdejmuje się otoczki i zachowuje do dalszej hodowli.

Pojemniki Spencer-Lamairea (Rootrainers)

Pojemniki te wykonane są z plastiku i umożliwiają produkcję sadzonek bez spiralnych deformacji systemów korzeniowych. Pojemnik Spencer-Lamairea składa się z dwóch części rozkładanych jak książka, co ułatwia szkółkowanie siewek. Otwierane pojemniki umożliwiają bowiem poziome układanie korzeni szkółkowanych siewek między dwoma, kolejno nasypywanymi warstwami podłoża. Pojemnik ma na przekroju kąty proste, a na ściankach wyciśnięte rowki służące jako prowadnice systemów korzeniowych. Pojemnik zwęża się ku dołowi, a w dnie ma prostokątny otwór. Pojemnik ten został opracowany w Kanadzie, służy do siewów i szkółkowania sadzonek. Posiada też specjalną linię technologiczną i produkowany jest w różnych wielkościach.

Pojemniki MM (WM - Antichignon)

Pojemnik powstał w Instytucie Badań Leśnych w Nancy (Francja). W opracowanym pojemniku występują same kąty ostre, które przeciwdziałają spiralnym deformacjom systemów korzeniowych i kierują korzenie ku dołowi. Pojemnik składa się z dwóch części w kształcie litery M lub W. Zależnie od wymiarów może służyć do siewów i do szkółkowania. Szkółkowanie odbywa się w pozycji poziomej. Pojemnik używany jest we Francji do produkcji sadzonek stosowanych do zalesień w strefie Morza Śródziemnego.

Pojemniki Plantek

Produkowane są w Finlandii w kilku wersjach, z których dwie 63F i 25 wykorzystuje się w szkółkarstwie leśnym. Wykonane są z czarnego trwałego plastiku. Nadają się do wielokrotnego wykorzystania. Wersja pojemnika 63 F jest przeznaczona do produkcji jednolatek iglastych, głównie sosny. W zestawie o wymiarach 30x40x9 cm znajdują się 63 klatki. Między klatkami są otwory wentylacyjne co ogranicza rozwój szarej pleśni. Jest to ważne przy dużym zagęszczeniu siewek na jednostce powierzchni (528 szt/m2). Pionowe ściany pojemnika są perforowane co sprawia, że powietrze dostaje się do zewnętrznej części bryłki stymulując rozwój korzeni i zabezpieczając przed zniekształceniami. Plantek 25 to zestaw składający się z 25 klatek o wymiarach 39,6×39,6×9 cm. Pojemnik ten zaleca się do produkcji jednolatek brzozy.

Pojemniki zblokowane Hiko

Są to pojemniki produkowane przez firmy szwedzkie (BCC, Forestar). Wymiary bloku wynoszą 350×215 cm, pojemnik na przekroju poprzecznym jest okrągły i ma 4 wypustki, które mają zapobiegać deformacjom korzeni. Pojemnik zwęża się nieznacznie ku dołowi. W szkółkach Szwecji i Francji do hodowania sadzonek sosny i świerka stosuje się pojemniki V-93 o pojemności 93m3(40 klatek w kasecie). W Polsce produkowane są pojemniki o pojemności ok. 400 cm3, które wykorzystuje się do produkcji sadzonek świerka.

Pojemniki zblokowane firmy Nordpas

Pojemniki produkowane są z plastiku w kontenerach (blokach) o wymiarach 350×215 mm i wysokości od 5 do 15 cm. Pojemniki na przekroju tworzą kwadrat z zaokrąglonymi rogami co u niektórych gatunków może powodować deformację korzeni. Technologia produkcji sadzonek zaproponowana przez firmę jest następująca. Na początku maja należy wysiać nasiona do pojemników a następnie ustawić je na otwartej powierzchni szkółki na podwójnej siatce o szerokości 130 cm na żwirze lub tłuczniu. W ten sposób powstałe grzędy oddziela się od siebie pasem o szerokości 25 cm. Grzędy tworzą blok uprawowy o szerokości 12 m i długości 100 m i stwarzając możliwość wyhodowania w 13 tysiącach kaset - do 0,5 min siewek. Korzenie siewek, które przerastają do podłoża przycina się na początku sierpnia przeciągając stalowy drut między siatkami. Jeśli hoduje się sadzonki dwuletnie, następne cięcia wykonuje się w kwietniu, czerwcu i sierpniu. Ostatnie cięcie następuje na 2-3 tygodnie przed wysadzeniem sadzonek na uprawy. Ważniejszymi zaletami tej metody to kontakt sadzonki z podłożem w okresie hodowania oraz mniejsza skłonność sadzonek na szkody od przymrozków.

Pojemniki Enso

Produkowane są przez fińską firmę Enso-Gutzeit. Pierwotnie wytwarzano je w formie pojedynczych osłon z grubego papieru. Później papier zastąpiono plastikiem i połączono w bloki. Pojemniki na przekroju poprzecznym miały kształt kropli w celu wyeliminowania spiralnych deformacji korzeni. W pewnym momencie zaniechano produkcji tego typu pojemników i zastąpiono go pojemnikami o przekroju czworokątnym ze zwężającą się dolną częścią.

Pojemniki GM (Gorzelak, Mateja)

Pojemniki GM składają się z plastikowej skrzynki warzywno-owocowej (57x37x20 cm) o ażurowym dnie. Do skrzynki wstawia się kratownicę wykonaną z nadciętych do połowy pasków tekpolu (dostępna na rynku sztuczna tektura o grubości 2-4 mm) tworząc w ten sposób zestaw komórek. Przekładki z tekpolu dzielą skrzynkę na 126 klatek. Wielkość klatek i ich wysokość uzależniona jest od przeznaczenia pojemnika (siew lub szkółkowanie, gatunek drzewa), i tak: dla jednolatek sosny i jedlicy wymiary komórek wynoszą 4x4x 12-15 cm, dla brzozy, buka, modrzewia i olszy - 5x5x15-20 cm; przy produkcji wielolatek 7x9x9-11 cm. Przyjęty w metodzie kwadratowy przekrój poprzeczny klatek zapobiega spiralnemu zwijaniu się korzeni.

Pojemniki ZHL

Składają się z elementów o długości 50 cm i wysokości 10-20 cm najlepiej wykonanych z plastiku. Każdy element dzielony jest na 5 klatek o wymiarach na przekroju poprzecznym 10×10 cm - pojemnik przeznaczony do szkółkowania lub też 10-12 klatek o wymiarach na przekroju 4×4 cm lub 5×5 cm - pojemnik do siewu. Zestawionych 4 do 10 elementów przykrytych płytką tworzy pojemnik. Pojemnik jest przydatny do szkółkowania wszystkich gatunków iglastych, a do siewu - dla jednolatek sosny i jedlicy.

Ułożone poziomo elementy pojemnika napełnia się do połowy substratem i uciska ugniataczem a następnie układa sadzonki i uzupełnia substratem ciągle ugniatając. Szkółkowanie w położeniu poziomym pozwala uniknąć zawijania systemu korzeniowego. Napełnione elementy układa się poziomo, jeden na drugim, a ostatni przykrywa się płytką. Gotowe zestawy wiąże się bednarką lub taśmą z tworzyw sztucznych i w takim ułożeniu przenosi się na grzędy produkcyjne. Okres wzrostu szkółkowanej sadzonki wynosi 1-2 lata. W celu wyjęcia sadzonek należy odciąć korzenie, które przerosły na zewnątrz pojemnika oraz usunąć wiązanie. Sadzonki wyjmuje się z klatek za pomocą płaskiej łyżki lub deszczółki. Przerośnięty korzeniami substrat tworzy trwałą bryłkę.

Pierścienie foliowe

Pierścienie o wymiarach: 18-22 cm wysokości i 16-20 cm średnicy wykonuje się z twardej folii. Służą one do produkcji wielolatek różnych gatunków drzew leśnych (sosna, świerk, jodła, modrzew, buk, lipa i inne). Pierścienie o największych wymiarach (wysokość 25 cm, średnica 30 cm) stosuje się przy produkc sadzonek do plantacji nasiennych. Pierścienie ustawia się na podkładce z folii, betonu lub asfalcie, następnie napełnia substratem do 1/3 wysokości, ustawia sadzonki i uzupełnia substratem jednocześnie go ugniatając. Szkółkowanie sadzonek do pierścieni odbywa się w miejscu ich dalszej hodowli. Dobrze związany korzeniami substrat nie wysypuje się z pierścienia. Po zakończeniu produkcji należy przyciąć morzenie, które wyrosły poza pierścień i przewieźć sadzonki do miejsca sadzenia. Przed sadzeniem oierścienie zdejmuje się do dalszego użytkowania. Wadą produkcji sadzonek w pierścieniach jest silne przerastanie korzeni na zewnątrz (dołem).

t/typy-pojemnikow-stosowane-do-produkcji-siewek-i-sadzonek-z-zakrytym-systemem-korzeniowym.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/28 19:28 (edycja zewnętrzna)