Subkontynentalny bór świeży (bór sosnowo-świerkowy)

Subkontynentalny bór świeży (bór sosnowo-świerkowy)Peucedano-Pinetum MAT. (1962) 1973

Występuje na ubogich, piaszczystych glebach bielicowych z niskim poziomem wód gruntowych, w klimacie subkontynentalnym, we wschodniej i północno-wschodniej części Polski.

W drzewostanie dominuje sosna, ale w niektórych postaciach zespołu dąb tworzy niską i luźną warstwę podokapową, a w odmianie subborealnej subdominantem jest świerk, nie dochodzi on jednak do górnej granicy drzewostanu. Sosna osiąga wysoką klasę jakości, wytwarzając strzały gonne z wysoko osadzoną koroną.

Podszycie rozwija się tu skąpo. Spotyka się dąb (Quercus), kruszynę (Frangula alnus), jałowiec (Juniperus communis), jarząb (Sorbus aucuparia).

Runo ma charakter mszysto-krzewinkowy z częstym udziałem wąskolistnych traw i nielicznymi gatunkami zielnymi. Dominują w nim borówka czarna (Vaccinium myrtillus) i brusznica (V. vitis-idaea), wrzos pospolity (Calluna vulgaris), kostrzewa owcza (Festuca ovina), siódmaczek leśny (Trientalis europaea), trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense).

Gatunki wspólne z borem mieszanym Serratulo-Pinetum to: kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), wężymord niski (Scorzonera humilis), pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum), nawłoć pospolita (Solidago virga-aurea), poziomka pospolita (Fragaria vesca), malina kamionka (Rubus saxatilis), przetacznik leśny (Veronica officinalis) i konwalia majowa (Comallaria majalis).

Zespół ten wyróżnia się występowaniem grupy gatunków o kontynentalnym typie zasięgu, które dalej na zachód, w obszarach suboceanicznych występują już tylko w zbiorowiskach otwartych, np. w murawach piaskowych. Należą do nich: macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum), sasanka otwarta (Pulsatilla patens), mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi), ukwap dwupienny (Antennaria dioica).

Za gatunek charakterystyczny zespołu uważa się pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata). W warstwie mszystej dominują widłoząb falisty (Dicranum rugosum = D. undulatum) i miotłowy (D. scoparium), gajnik lśniący (Hylocomium splendens), rokietnik pospolity (Entodon schreberi), piórosz pierzasty (Ptilium crista-castrensis).

Z gatunków ściśle chronionych rosną tu tajęża jednostronna (Goodyera repens), arnika górska (Arnica montana) i sasanki (Pulsatilla sp. div.).

s/subkontynentalny-bor-swiezy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)