Śródlądowy sosnowy bór wilgotny (bór wilgotny)

Śródlądowy sosnowy bór wilgotny (bór wilgotny)Molinio-Pinetum MAT. 1973

Bór wilgotny występuje na ubogich, piaszczystych, ale wilgotnych siedliskach, z wysokim i zmiennym w ciągu roku poziomem wody gruntowej. Jego niezbyt liczne płaty spotyka się w centralnej, wschodniej i południowej części Polski.

W drzewostanie z dominującą sosną zwyczajną (Pinus sylvestris) pojawia się stała domieszka brzozy omszonej (Betula pubescens) i świerka (Picea abies) w obszarze jego występowania.

W warstwie krzewów częsta jest kruszyna (Frangula alnus).

W runie dominuje trzęślica modra (Molinia caerulea), od której pochodzi nazwa zespołu oraz płonnik pospolity (Polytrichum commune), z licznym udziałem innych mchów, jak: widłoząb falisty (Dicranum rugosum = D. undulatum), modrzaczek siny = bielistka sina (Leucobryum glaucuni), gajnik lśniący (Hylocomium splendens) i rokietnik pospolity (Entodon schreberi). Często występuje orlica pospolita (Pteridium aquilinum).

Poza typowymi gatunkami borowymi, jak: siódmaczek leśny (Trientalis europaea), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), rzadziej brusznica (F. vitis-idaea) i wrzos pospolity (Calluna vulgaris), pojawiają się gatunki mające swoje optimum w borze bagiennym, m.in. borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), bagno zwyczajne (Ledum palustre) oraz niektóre torfowce, jak torfowiec ostrolistny (Sphagnum nemoreum), torfowiec odgięty (Sph. recurvum) oraz próchniczek bagienny (Aulacomnium palustre).

s/srodladowy-sosnowy-bor-wilgotny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)