Sposoby i technika sadzenia sadzonek

W Polsce najbardziej rozpowszechnione jest sadzenie ręczne. Mały udział zmechanizowanego sadzenia jest częściowo uzasadniony trudnymi warunkami prac odnowieniowych, a zwłaszcza zapniaczeniem powierzchni. Sadzenie zmechanizowane jest względnie łatwe tam, gdzie jako podstawowa uprawa gleby wykonywana była pełna orka.

Niezależnie od sposobu sadzenia system korzeniowy nie może być zdeformowany, korzenie muszą być dobrze związane z glebą i odpowiednio głęboko umieszczone, aby zapewnić pobieranie wody, przy czym głębokość sadzenia powinna być dostosowana do budowy systemu korzeniowego i wymagań gatunku.

s/sposoby-i-technika-sadzenia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)