Sadzenie mechaniczne sadzonek

Bardzo ciężki i pracochłonny proces sadzenia ręcznego próbuje się zastąpić przez sadzenie mechaniczne za pomocą różnego rodzaju sadzarek. W Polsce bardziej znane są aktualnie dwie konstrukcje. Nieco starsza L-76 i stosunkowo niedawno skonstruowana sadzarka GNK. Sadzarka L-76 z jednoosobową obsługą znalazła ograniczone zastosowanie do sadzenia na niekarczowanych zrębach. Wyposażona w chwytakowy podajnik obrotowy wymagała do obsługi dużej koncentracji uwagi w czasie pracy. Sadzarka ta miała dużą awaryjność. Sadzarka GNK może być użyta do sadzenia zarówno sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym, jak i sadzonek hodowanych w pojemnikach. Sadzarka ta może efektywnie pracować na powierzchniach z pniakami, jeżeli ich liczba nie przekracza 500 sztuk/ha.

Wymagana wysokość części nadziemnej sadzonek iglastych powinna się zawierać w granicach od 5 do 30 cm, liściastych od 10 do 60 cm, a sadzonek z bryłką do 50 cm. Długość korzeni (przy sadzonkach z bryłką wysokość pojemnika) nie powinna być większa niż 25 cm. Sadzarka wyposażona jest w podajnik tarczowy umożliwiający sadzenie w dowolnej więźbie lub podajnik chwytakowy z trzema chwytakami do sadzenia sadzonek pojemnikowych. Sadzonki w podajniki wkłada 2 robotników.


Źródło: Elżbieta Murat „Poradnik hodowcy lasu” 1999

s/sadzenie-mechaniczne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)