Sadzenie ręczne sadzonek

Staranne sadzenie ułatwia sadzonkom adaptację do nowych warunków otoczenia, zwykle surowszych od tych, w jakich znajdowały się dotychczas w szkółce. Sama technika sadzenia jest uzależniona od wielkości i wieku sadzonki.

Przy ręcznym sadzeniu zaleca się następujące sposoby:

  1. Sadzenie w szparę - stosowane z reguły w odniesieniu do jednorocznych sadzonek sosny;
  2. Sadzenie w jamkę - znajduje zastosowanie przy wielolatkach oraz sadzonkach jednorocznych z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym;
  3. Sadzenie w dołki - stosuje się przy sadzeniu wyrostków i większych drzew.

Źródło: Elżbieta Murat „Poradnik hodowcy lasu” 1999

s/sadzenie-reczne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)