Rębnia zupełna smugowa I c

Szerokość zrębu 15-30 m i maksymalna wielkość 2 ha. Nawrót cięć - zakładanie kolejnych zrębów uzależnia się od stanu odnowienia na poprzednim zrębie; zaleca się dążyć do utrzymania 4-5 letniego nawrotu cięć.

Rębnia ta może mieć zastosowanie przede wszystkim w drzewostanach świerkowych, rzadziej olszowych. Przy stosowaniu rębni zupełnej smugowej w świerczynach dla uzyskania samosiewu bocznego niezbędne jest zsynchronizowanie cięć z latami nasiennymi. W latach słabego urodzaju niezbędne staje się odnowienie sztuczne. Ponieważ samosiewy świerka często pojawiają się obficie w pasie drzewostanu przylegającym do wyciętej smugi, w następnym nawrocie cięcia można rozważyć celowość poszerzenia smugi.

W drzewostanach olszy czarnej uzyskanie odnowienia z samosiewu jest stosunkowo trudne za względu na bujny rozwój wysokiej roślinności zielnej na żyznych glebach olsów. Z tego względu na zrębie stosowane jest często odnowienie sztuczne, w miarę potrzeby na różnego rodzaju wywyższeniach. Wykorzystywane są również pozostałe na zrębie dobrej jakości podrosty oraz odrośla.

r/rebnia-zupelna-smugowa-ic.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)