Samosiew boczny

Odnowienie samosiewem bocznym jest właściwe dla gatunków lekkonasiennych. Główne zastosowanie samosiew boczny znajduje w rębni zupełnej.

Czynnikami decydującymi o odnowieniu samosiewem bocznym są: kształt, szerokość, położenie i kierunek zrębu zupełnego lub gniazd, siła i kierunek panujących wiatrów unoszących nasiona z sąsiedniej ściany drzewostanu, ciężar nasion i ich uskrzydlenie. Najdogodniejsze do obsiewu są zręby wydłużone prostopadle do kierunku panujących wiatrów. Im wiatry są silniejsze, nasiona lżejsze i lepiej uskrzydlone, a drzewostan obsiewający wyżej położony, tym dalszy jest zasięg obsiewu nasion, tym szerszy może być zrąb.

Nasiona brzóz, modrzewia i wiązów są przenoszone na odległość równą 4-5-krotnej wysokości drzew; sosny, świerka i olszy - na 3-4-krotną wysokość; jaworu, jesionu i grabu - na 2-3-krotną; jodły - na pojedynczą wysokość drzewa.

Chcąc otrzymać dostatecznie gęsty obsiew odległość tę należy zmniejszyć. Według badań przeprowadzonych w IBL, sosna obsiewa się z dostateczną gęstością tylko do połowy wysokości ściany drzewostanu od strony zachodniej zrębu, a do 1/4 wysokości - od strony wschodniej. Jeżeli szerokość zrębu u sosny przekracza 30 m, praktycznie nie można liczyć na uzyskanie zadowalającego odnowienia samosiewnego. Odnosi się to również do innych gatunków drzew: świerka, jesionu i innych, których samosiew odpowiedniej gęstości sięga niedaleko od ściany drzewostanu. Na ogół zręby węższe obsiewają się lepiej niż szerokie.

Wiatr sprawia, że pełniejszy obsiew następuje bliżej ściany drzewostanu. Ze względu na panujące u nas wiatry zachodnie przyjmuje się na nizinach następstwo zrębów ze wchodu na zachód. Przy takim następstwie warunki naświetlenia i opadów na powierzchniach zrębowych są mniej korzystne niż przy postępowaniu ze zrębami z północy na południe. Pod północną ścianą obsiewają się chętnie nasiona świerka i jodły. W celu otrzymania naturalnego obsiewu na szerszych łącznych powierzchniach zrębowych należy pozostawić pewną liczbę drzew w charakterze nasienników.

Nasiennik to drzewo prawidłowo ukształtowane, o najlepszej żywotności, odporne na wywalające działanie wiatru, zgorzel słoneczną. Zwiększenie prawdopodobieństwa obsiewu można uzyskać przez unikanie prostych linii zrębowych na korzyść ścian schodkowych. Przy ścianie schodkowej uzyskujemy dwa kierunki wiatru i osłonę północną drzewostanu.


Źródło: Elżbieta Murat „Poradnik hodowcy lasu” 1999

s/samosiew-boczny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)