Proces murszenia gleby

Proces murszenia — proces biochemicznego przetwarzania materii organicznej w odwodnionych torfach; polega między innymi na humifikacji, częściowej mineralizacji i wzroście popielności masy torfowej oraz na zaniku pierwotnej, włóknisto-gąbczastej struktury drobnoagregatowej; gleby powstające w wyniku tego procesu zalicza się do typu gleb murszowych.

p/proces-murszenia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:41 (edycja zewnętrzna)