Odnowienie naturalne - wiąz

Wiązy odnawiają się dość dobrze samosiewem, jednak nalot jest mało odporny na przymrozki oraz konkurencję innych gatunków drzew i chwastów. Odnowienie naturalne może następować tylko wtedy, gdy w drzewostanie dokonywane są np. cięcia odsłaniające samosiewy odnawianego naturalnie gatunku głównego i jeśli dany obszar znajduje się w zasięgu owocujących drzew wiązu.

Wiązy, szczególnie polny, dają dość często odrośla korzeniowe i z pnia. Ten sposób odnawiania nie przyczynia się do utrzymania tego wartościowego gatunku. Odroślowe wiązy nie odgrywają większej roli w tworzeniu drzewostanu i produkcji drewna. Mogą one natomiast tworzyć podszyt.

o/odnowienie-naturalne-wiaz.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)