Gatunek główny

Gatunki główne są to gatunki, których udział w drzewostanie jest przeważający (powinny reprezentować co najmniej 30% całości zapasu drzewostanu) i które to stanowią główny cel produkcyjny. Gatunki te wymienione są w symbolu gospodarczego typu drzewostanu, który określa skład gatunków głównych według wzrastającego ich udziału (np. symbol „BkDbSo” określa drzewostan bukowo-dębowo-sosnowy, w którym najmniejszy udział ma buk, a największy sosna). Do gatunków głównych zalicza się sosnę, świerk, jodłę, dąb, buk, olszę czarną, jesion.

Gatunek mający największy udział ilościowy w drzewostanie jest gatunkiem panującym, a gdy dwa gatunki mają zbliżony udział - gatunkami współpanującymi. Gatunki, których udział nie osiąga połowy udziału gatunku panującego, traktuje się jako domieszkowe.

g/gatunek-glowny.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)