Melioracje leśne

Melioracje leśne są to zabiegi, mające na celu podniesienie zdolności produkcyjnej siedlisk przez usuwanie zjawisk powodujących hamowanie produkcji leśnej albo prowadzenie czynności działających na podniesienie jakości produkcji leśnej, bądź też przystosowanie danego obszaru do wprowadzenia nowej produkcji leśnej.

Melioracje to zabiegi o charakterze technicznym i biologicznym, mające na celu poprawę produkcyjnych zdolności gleb.

W leśnictwie stosuje się:

Z gospodarką leśną wiążą się również melioracje fitotechniczne.

m/melioracje-lesne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)