Melioracje wodne

Melioracje wodne w lasach mają na celu poprawę stosunków wodno-powietrznych do zwiększenia produkcyjności gleb leśnych.

W Polsce polegają one najczęściej na odwodnieniu obszarów stale lub okresowo nadmiernie uwilgotnionych, na których woda stagnująca na powierzchni uniemożliwia normalną produkcję leśną.

Specyfika tych melioracji polega między innymi na ich wykonywaniu w trakcie wieloletniego cyklu produkcji leśnej oraz przy pozostawieniu istniejącej konfiguracji wysokościowej meliorowanego obszaru. Dlatego melioracje wodne w lasach przeprowadza się bardzo ostrożnie, w kilku etapach, aby istniejący drzewostan mógł się dostosować do nowych warunków środowiska glebowego. Uregulowanie stosunków wodnych na nadmiernie uwilgotnionych terenach leśnych może zwiększyć roczną produkcję drewna o ponad 1 m3/ha.

m/melioracje-wodne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)