Integrowana ochrona i strategia ochrony przed chorobami

Tendencje rozwojowe nauki ochrony roślin były w ostatnim trzydziestoleciu pod silnym wpływem koncepcji integrowanej ochrony roślin, określanej dziś niekiedy za pomocą IPM (Integrated Pest Management). Koncepcja ta początkowo dotyczyła jedynie problemu zwalczania szkodliwych owadów (Stern i wsp. 1959), później rozwinęła się jednak w całościowy, multidyscyplinarny system działania, łączący na bazie zasad ekologicznych i ekonomicznych wszystkie metody ochrony roślin przed znanymi dziś plagami koegzystującymi w agroekosystemie lub hyloekosystemie (Glass 1975). Również choroby roślin, w tym także choroby drzew leśnych i całych drzewostanów, mogą i powinny być traktowane zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.

Apple (1977) formułuje 6 takich zasad, na razie głównie teoretycznych:


Źródło: Karol Mańka „Fitopatologia leśna” PWRiL Warszawa 1998

i/integrowana-ochrona-i-strategia-ochrony-przed-chorobami.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)